Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 53 | 2 | 35-47

Article title

The Case of Interactive Metaphor

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The author analyses the limits of metamorphosis, i.e. possibility of an utterance with idiomatic or non-conventional, disturbing selection requirements of syntagmatic components being considered as metaphorical. The phenomena of metaphor and metonymy are interpreted from the point of view of condensation of surface structure of a sentence, as well as from the point of view of intentional semantics. The author presents elements of metaphor theory as a pragmatic re-codification, treating metaphor as a kind of "multi-vocality" or an intertext.

Keywords

EN

Year

Volume

53

Issue

2

Pages

35-47

Physical description

Dates

published
2011-01-01
online
2012-04-26

Contributors

 • University of Warmia and Mazury, Olsztyn

References

 • Bachtin Mikhail M. [Бахтин Михаил М.] 1979. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство.
 • Bogusławski Andrzej. 1994. Sprawy słowa. Word Matters. Warszawa: Veda.
 • Karolak Stanisław. 1999. "Kondensacja (ściągnięcie)." In: Polański 1999: 307-309.
 • Kiklewicz Aleksander. 2006. "Dyfuzja semantyczna w języku i w tekście II." LingVaria 2, 9-20.
 • Kiklewicz Aleksander. 2009a. "Funkcjonalno-komunikacyjne aspekty teorii metafory." Poradnik Językowy 3, 53-67.
 • Kiklewicz Aleksander. 2009b. "Pragmatyczne aspekty kodowania informacji w języku II." Prace Filologiczne LIV, 167-184.
 • Lazari Andrzej de. 2007. "Jerzego Giedrojcia ‘wołanie na puszczy’." Przegląd Humanistyczny LI(5), 1-5.
 • Ortony Andrew (ed.). 1979. Metaphor and Thought. London-New York-Melbourne: Cambridge University Press.
 • Pelinko Marta. 2005. Humor zeszytów szkolnych. Warszawa-Rzeszów: Ad Oculos.
 • Polański Kazimierz (ed.). 1999. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Richards Ivor Armstrong. 1936. The Philosophy of Rhetoric. Oxford: Oxford University Press.
 • Searle John Rogers. 1979. "Metaphor." In: Ortony 1979: 92-123.
 • Spagińska-Pruszak Agnieszka. 2005. Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej, chorwackiej. Łask: Leksem.
 • Ullmann Stephen. 1967. Grundzüge der Semantik. Die Bedeutung in sprachwissenschaftlicher Sicht. Berlin-New York: De Gruyter.
 • Vološinov Valentin N. [Волошинов Валентин Н.] 1995. Философия и социология гуманитарных наук. Санкт-Петербург: Аста-Пресс LT D.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_2478_v10122-011-0011-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.