PL EN


2010 | 10 | 1 | 5-20
Article title

Evaluation of Competitiveness of Rail Transport on Example of Connection Among Regional Capitals in Czechia

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is focused on evaluating the significance of rail passenger transport in transport contacts among regional capitals in Czechia representing the most important centres in the settlement hierarchy. The review of the particular connections works with the values of the year 2007 and is based on the relationship between supply and demand for rail passenger traffic. The evaluation is based on the number of rail links within the working day, while assuming that the supply is influenced by the location of the centre in the transport network and its position in the settlement hierarchy. Real demand data represent the number of tickets sold by the Czech Railways. Theoretical size of the interaction is obtained by application of the gravity model. Based on the final evaluation of indicators of supply and demand for rail traffic among regional capitals and their interactions, relations are described where demand is substantially below, respectively beyond the level of real supply and theoretical interaction, which is based on the importance of centres and their accessibility of the railway transport in time. In conclusion, the opportunities for the development of infrastructure in the selected connection in relation to transport planning are outlined, using the obtained results.
Publisher
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
5-20
Physical description
Dates
published
2010-01-01
online
2010-05-17
Contributors
 • Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2
 • Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2
 • Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2
References
 • HAGGETT, P. (2001). Geography - a Global Synthesis. Prentice Hall: London.
 • HAGGETT, P., CHORLEY, S. J. (1969). Network Analysis in Geography. Edward Arnold: London.
 • HALÁS, M. (2005). Dopravný potenciál regiónov Slovenska. In Geografie - Sborník České geografické společnosti, 110, No. 4, pp. 257-270.
 • HAMPL, M. (2005). Geografická organizace společnosti v České republice: Transformační procesy a jejich obecný kontext. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK, Praha.
 • HORŇÁK, M. (2006). Identification of regions of transport marginality in Slovakia. In Komornicki, T., Czapiewski, K. (eds.). Regional Periphery in Central and Eastern Europe, Evropa XXI, 15, IgiPZ PAN, Warzsawa, pp. 35-41.
 • HORNER, A. (2000). Changing Rail Travel Times and Time-Space Adjustment in Europe. Geography, vol. 85 (1), Elsevier Science: Amsterdam.
 • HUDEČEK, T. (2008). Akcesibilita a dopady její změny v Česku v transformačním období: vztah k systému osídlení. Disertační práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK: Praha.
 • HŮRSKÝ, J. (1978). Metody oblastního členění podle dopravního spádu: úvod do teorie předělů osobní dopravy. Rozpravy ČSAV, 6, Academia: Praha.
 • CHMELÍK, J. (2008). Modelování prostorových interakcí na příkladu Ostravska. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK: Praha.
 • CHMELÍK, J., KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2009). Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě. In: Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice. Seminář Telč 2009 - recenzovaný sborník příspěvků. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita: Brn. pp. 19-34.
 • JOHNSTON, R. J., GREGORY, D., PRATT, G., WATTS, M. (eds.). (2000). The Dictionary of Human Geography. 4th ed., Blackwell: Oxford.
 • KRAFT, S. (2008). "Time accessibility" - příklad deformace prostoru generované dopravou. Miscellanea Geographica, 14, ZČU: Plzeň, pp. 77-84.
 • KRAFT, S., VANČURA, M. (2009). Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodářský obzor, 9, č. 1, Masarykova univerzita: Brno, Brno, pp. 21-33.
 • KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2008). Změny dopravních vztahu mezi krajskými městy v letech 2001-2008 na příkladu veřejné hromadné dopravy. In: Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí, Seminář Telč 2008 - recenzovaný sborník příspěvků, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita: Brno, pp. 123-131.
 • LUOMA et al. (1993). The threshol gravity model and transport geography. Journal of Transport Geography, Vol. 1, No. 4, Elsevier: London, pp. 240-247.
 • MARADA, M. (2003). Dopravní hierarchie středisek v Česku: vztah k organizaci osídlení. Disertační práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 116 p. Available from: [
 • MARADA, M. (2006). Vertikální a horizontální dopravní poloha středisek osídlení Česka. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M.: Česká geografie v evropském prostoru, elektronický sborník příspěvků (CD-ROM) z XXI. sjezdu České geografické společnosti, katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pp. 169-174.
 • MARADA, M. a kol. (2008). Doprava a geografická organizace v Česku. Nakladatelství ČGS: Praha, 118 p. (manuscript)
 • NOVÝ, V. (1904). Isochronická mapa Čech - s úvodem o izochronách vůbec. Zeměpisná knihovna: Praha, 31 p.
 • RODRIGUE, J.-P., COMTOIS, C., SLACK, B. (2006). The Geography of Transport Systems. Routledge: London.
 • ŘEHÁK, S. (2004). Metodický dodatek. In Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol.: České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia: Praha, pp. 269-273.
 • SEIDENGLANZ, D. (2007). Dopravní charakteristiky venkovského prostoru. Dizertační práce. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita: Brno.
 • ULLMAN, E. L. (1973). The Role of Transportation and the Bases for Interaction. In Blunden, J., Brook, Ch., Edge, G., Hay, A. (eds): Regional Analysis and Development. The Open University Press: London, pp. 52-65.
 • Database of demographic data for municipalities 1971 - 2008. Czech Statistical Office, Prague. Retreived from: [
 • Database on the number of tickets sold - March 2007. Czech Railways, a.s.
 • IDOS - national electronic railway timetable 2006/2007, CHAPS spol. s r.o.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10135-009-0006-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.