PL EN


2010 | 1 | 2 | 170-176
Article title

The Process of Appointing Arnošt Konstantin Růžička a Bishop in České Budějovice During 1815 - 1816, Based on the Sources from Archivio Segreto Vaticano

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Based on the sources saved in Archivio Segreto Vaticano, this study elaborates on the Episcopal designation of Arnošt Konstantin Růžička, becoming the second bishop in České Budějovice. In essence, it represents the process itself and documents demonstrating Růžička's life, his activities that became necessary in order the process to be successfully terminated and, ultimately, the situation in South Bohemian diocese (bishop's settlement). It captures a period of almost 9-month-long designation process, starting by emperor's nomination in June 1815 and ending by pope's confirmation in March 1816.
Keywords
Publisher
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
170-176
Physical description
Dates
published
2010-11-01
online
2010-12-08
Contributors
 • Faculty of Theology, University of South Bohemia
References
 • Processus Inquisitionis super Qualitatibus Rmi Dni Ernesti Ruziczka Cathedralis Ecclesiae Budvicensis Vicarii Generalis et Officialis ab Augustissimo Austriae Imperatore Francisco I Hungariae Apostolico, ac Bohemiae Rege ad Episcopatum Bidvicensem Nominati, ac Promovendi et super Statu Ecclesiae Cathedralis Budvicensis Anno 1815 (fol.92) fol 92-116.
 • Státní oblastní archiv Třeboň, Biskupský archiv České Budějovice, fasc. 11, 13.
 • Milan M. Buben, Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů, Praha: Logic s. r. o., 2000.
 • Jaroslav Coranič, Proces vzniku Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva. In: Gréckokatolícka cirkev vo svetle výročí. Prešov 2009, s. 28 - 30.
 • Kurt Augustin Huber, Kirche in Südböhmen. Ein Überblick, in Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen - Mähren - Schlesien 7, Festschrift zur zweiten Säkularfeier des Bistums Budweis 1785-1985, Kurt Augustin Huber (ed.), Königstein im Taunus: Inst. für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, 1985.
 • Kurt Augustin Huber, Růžička, Constantin Ernest (1761-1845), in Erein Gatz (ed.), Die Bischöfe der heiligen römischen Reiches 1648-1803. Berlin: Duncker & Humblot, 1990, p. 409.
 • Jaroslav Kadlec, Růžička Arnošt Konstantin, in Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice: Statutární město České Budějovice, 2. vydání, 2006, p. 428.
 • Jaroslav Kadlec, Českobudějovická diecéze, České Budějovice: Sdružení Jana Nepomuka Neumana - Setkání, 1995.
 • Franz Mardetschläger, Kurz gefasste Geschichte des Bistums und der Diöcese Budweis zur Jubiläumsfeier ihres hundertjährigen Bestehens, Budweis, 1885.
 • Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství v českých zemích, Historie-otázky-problémy 2/2009, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
 • Jaroslav V. Polc, Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, 1995.
 • Rudolf Svoboda, Arnošt Konstantin Růžička: josefinista a febronián? Pokus o revizi pohledu na osobnost druhého českobudějovického biskupa v kontextu současné diskuse o pojetí josefinismu, Studia theologica 37, roč. 11, č. 3/2009, Olomouc 2009, p. 37-47.
 • Rudolf Svoboda, Jan Prokop Schaaffgotsche. První biskup českobudějovický, Brno: nakl. L. Marek, edice Pontes pragenses, 2009.
 • Aleš Zelenka, Die Wappen der böhmischen und mährischen Bischöfe, Regensburg: Beheym Verlag, 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10154-010-0015-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.