PL EN


2011 | 2 | 2 | 200-209
Article title

The Icon in the Byzantine Liturgy

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The icon is very connected with the liturgical mystery, therefore it can not be separated in any ways and looked for out of this mystery. It is an integral part of the liturgy in which the mission of the Church is revealed. In the church the icon, that speaks to the believer in spiritual language, helps the believer occurs higher, sublime world surrounded by heavenly beings. As we meet in the church with the world of the visible and the invisible, it is necessary to have boundary between these two worlds. However, this separation is only possible with the facts, which have dual possibilities of perception. And it is the iconostasis which is the boundary between the world of the visible and the invisible. This altar barrier divided two worlds, gives a vivid picture of understanding, indivisible Board of Saints which surrounds the throne of God. The iconostasis shows the Eucharist space. It reveals the entrance to another world and proclaims the kingdom of the heaven to the deaf ears. It is windows that reveals the fourth dimension to us. This an inseparable component of Byzantine churches is the Church's liturgical expression and history, too.
Keywords
Publisher
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
200-209
Physical description
Dates
published
2011-01-01
online
2011-11-30
Contributors
 • Faculty of Greek Catholic Theology, University of Prešov in Prešov
References
 • BELEJKANIČ, I.: Pravoslávne dogmatické bohoslovie II. Košice: Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ Košice, 1995, 222 s. ISBN 80-7097-341-2.
 • BOHÁČ, V.: Krátky liturgický slovník. Prešov: Petra, 2002, 31 s. ISBN 80-89007-26-0.
 • BOHÁČ, V.-SOLEJ, P.: Liturgické predmety gréckokatolíkov na Slovensku. Prešov: GBF PU v Prešove, 2004, 88 s. ISBN 80-8068-296-8.
 • BOHÁČ, V.: Liturgika I. Prešov: Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1997, 148 s. ISBN 80-967341-5-6
 • FLORENSKIJ, P.: Ikonostas. Brno: L. Marek, 2000, 134 s. ISBN 80-86263-13-4.
 • Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov kódexu kánonov východných cirkví. Roma: Liberia Editrice Vaticana, 1998, 91 s.
 • IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Vreckový slovník cudzích slov. Bratislava: Kniha-spoločník, 1993, 848 s. ISBN 80-901160-2-7.
 • LASSUS J.: Ranokresťanské a byzantské umenie. Bratislava: Pallas, 1971, 190 s. ISBN 94-088-71.
 • LAZAREV, V.: Svět Andreje Rubleva. Praha: Vyšehrad, 1981, 173 s.
 • NOVOTNÝ, J.: Světlo ikon. Velehrad: Refugium, 1997, 142 s. ISBN 80-86045-14-5.
 • PAVLOVIČ, J.: Jazyk a reč cirkevných textov, Slovo a ikona, Habilitačná práca, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, 1995.
 • PETRO, M.: Prednášky z morálnej teológie Dekalóg 1-3. Prešov: PRO COMMUNIO, 2006, 130 s. ISBN 80-969416-5-8.
 • PRUŽINSKÝ, Š.: Pravoslávna duchovnosť I. časť. Prešov: Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v Prešove, 1997, 147 s. ISBN 80-967801-3-1.
 • Svätá Božská liturgia nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. Prešov: Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, 87 s. ISBN 80-88902-03-7.
 • SLIVKA, D.: Posvätné miesta v Izraeli-Jeruzalemský chrám a chrámová hora. In: Dom Pana. XIX. Miedzynarodowe seminarium sacrum i pryroda. Kraków - Prešov: Universytet Papieski Jana Pawla II W Krakowe, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011. s. 131-142. ISBN 978-83-7438-281-63
 • ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea, jiný pohled na člověka. Velehrad: Refugium, 1996, 414 s. ISBN 80-86045-02-1.
 • ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita křesťanského Východu-Modlitba. Velehrad: Refugium, 1999, 557 s. ISBN 80-86045-33-1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10154-011-0019-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.