PL EN


2012 | 3 | 1 | 117-135
Article title

Professional families - the development of the relationship between a professional mother and the child in the context of the mother's status

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A professional family is an organizational form of institutional care which is used mainly in residential children's homes. By considering the psychological development of the child and by providing a supportive environment, the professional family provides systematic, purposeful and professional care and education for the child. It attempts to respect age differences and developmental disorders in the child. The professional family provides this care and education continually for a specific period of time. The process of forming a relationship between the parents and the children being cared for is very problematic. There is a significant lack of clarity and many problems exist in this field and to make it worse the status of the professional parents, mainly the professional mother are not clearly defined. We attempted to define this status through qualitative research using the theory of object relations by Donald Wood Winnicott.
Publisher
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
117-135
Physical description
Dates
published
2012-01-01
online
2012-08-21
Contributors
 • Faculty of Arts, Department of Education, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Moyzesova 9, Košice 040 01, Slovakia
References
 • Bubleová, V. & Kovařík, M. (2002). Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny. Retrieved August 24, 2009, from In the Interest of the Child http://www.vzd.cz/mezinarodni-srovnani-pristupu-forem-realizacepestounske-pece-se-zretelem-k-vyuziti-profesionalnich-
 • Búšová, K. (2008). Profesionálne náhradné rodičovstvo - rodinné prostredie v oblasti ústavnej starostlivosti. Vychovávateľ, LVI (6), 12 - 16.
 • Cibulec, J. 1984. Manželské praktikum. Praha, Czech Republic: Avicenum.
 • Filadelfiová, J. (2008). Zvyšovanie kvality poskytovania starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch - zameranie na profesionálne rodiny zamestnancov. Retrieved January 12, 2009, from The Institute for Labour and Family Research http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2008/Filadelfiova/Zvysovanie_kvality.pdf
 • Kučera, M. (1998). Metódy školskej etnografie. In Švec, Š. et al. Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno-scientické a kvalitatívno-humanitné prístupy. Bratislava: IRIS, 230 - 237.
 • Kučera, M. (1995). Predmet a metódy školskej etnografie. Pedagogická revue, 47 (9 - 10), 46 - 56.
 • Lukuvka, Ľ. (2011). Profesionálni rodičia považujú pri práci za najťažšiu problematiku "pripútania a odpútania". Retrieved January 10, 2012, from The Bridges to the Family
 • Matej, V. et al. (2000). Profesionálny rodič alebo guľatá kocka - sprievodca profesionálnou náhradnou výchovou v rodine. Bratislava, Slovakia: Návrat.
 • Pukancová, D. (2006). Hľadá sa profesionálna rodina. Nebyť sám, 3 (2), 20 - 21.
 • Sobotková, I. (2009a). Potřebuje dítě profesionála, nebo rodiče? Biograf, 49, 61 - 64.
 • Sobotková, I. (2009b). Poznámky k současné situaci v ústavní výchově dětí. Retrieved November 04, 2009, from http://anv.cz/odborne/121-poznamky-k-soucasne-situaci-v-ustavni-vychove-deti
 • Škoviera, A. (2009a). Profesionálna rodina ako výskumný problém. Biograf, 49, 65 - 69.
 • Škoviera, A. (2009b). Nové dilemy profesionálnych rodín. Retrieved May 01, 2010, from
 • Vavrda, V. (2005). Otázky soudobé psychoanalýzy. Tradice a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Winnicott, D.W. (1998). Lidská přirozenost. Praha: Psychoanalytické nakladatelství.
 • Winnicott, D.W. (1971). Playing and Reality. London: Tavistock Publications.
 • Winnicott, D.W. (1965). The Maturational Process and the Facilitating Environment. New York: International Universities Press.
 • Winnicott, D.W. (1960). The theory of the parent-infant relationship. International Journal of Psychoanalysis. 41, 585 - 595.
 • Working Group on Children at Risk and in Care. 2004. Children in institutions: prevention and alternative care. Retrieved November 01, 2009, from In the Interest of the Child
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10159-012-0006-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.