PL EN


2012 | 2012 | 1 (150) | 11-22
Article title

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa – Konstytuowanie Koncepcji w Perspektywie Strategicznej

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Praca dotyczy problemu wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate SocialResponsibility - CSR) w przedsiębiorstwie i reperkusji z tym związanych. Mimo znaczących dokonań teoretycznych i praktycznych pozostają nadal wątpliwości metodyczne co do zastosowania CSR, szczegolnie jako narzędzia i modelu biznesowego. W pracy wskazano niektore ważne - zdaniem autorow - przedsięwzięcia na rzecz rozwijania koncepcji CSR. Dokonano oceny przesłanek związanych z formułowaniem strategii oraz przyjmowaniem celow przedsiębiorstwa w kontekście CSR. Zaprezentowano wyniki własnych badań w zakresie poglądow kadry menedżerskiej na temat postrzegania podejścia CSR. Są one korzystne i wspierają ewentualną aplikację tego podejścia w praktyce. Strategiczna implementacja CSR zbliża korporację do realizacji wyzwań wpisanych w postulat P. Druckera: „(...) aby wszystko, co rzeczywiście leży w interesie publicznym, stało się interesem własnym przedsiębiorstwa”.
Year
Volume
Issue
Pages
11-22
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-01-12
Contributors
 • Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
author
 • Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
References
 • [1] Bachorski-Rudnicki M., Kroik J., ISO 26000, „Problemy Jakości” 2011, nr 7.
 • [2] Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu. Jak wykorzystać wolną przestrzeńrynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • [3] Drucker P., Classic Drucker, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • [4] Gasiński T., CSR - ostatni element układanki zwanej biznesem, „Przegląd Corporate Governance”, [w:] BDO „Społki Giełdowe” 2009, nr 2 (3).
 • [5] Grant R.M., Wspołczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • [6] Jabłoński M., Geometria modeli biznesu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, nr 4.
 • [7] Krawiec F., Zarządzanie strategią firmy, Difin, Warszawa 2011.
 • [8] Kroik J., Skonieczny J., Odwzorowanie odpowiedzialności społecznej w strategii przedsiębiorstwa, materiały konferencyjne Nauka dla zarządzania - u początkow i wspołcześnie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kielce-Katowice 2011.
 • [9] Kuraszko I., Nowa komunikacja społeczna, wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2010.
 • [10] Malara Z., Kroik J., CSR i zrownoważony rozwoj w warunkach silnej konkurencji, „Zeszyty Naukowe”, OTN, Ostrołęka 2012, nr XXV.
 • [11] Morgan M., Levitt R., Malek W., Skuteczne wdrażanie strategii, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 • [12] Obłoj K., Pasja i dyscyplina strategii, jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
 • [13] Raszkowska G., Pracodawcy przyjmują kodeks, Kariera i biznes, „Rzeczpospolita”, wydanie z 09.03.2011 r.
 • [14] Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2004.
 • [15] Rok B., Stolorz S., Stanny D., Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes. Wiedza - postawy- praktyka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bank Światowy, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2003.
 • [16] Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 2004.
 • [17] Wołczek P., Strategia a CSR, [w] Społeczna odpowiedzialność organizacji, metodyka, narzędzia,ocena, (red.) Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., Wyd. UE we Wrocławiu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 156, Wrocław 2011.
 • [18] The first ever European survey of consumers’ attitudes towards Corporate Social Responsibility, “CSR Europe Magazine The Corporate Social Responsibility Magazine in Europe”, January 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10166-012-0001-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.