PL EN


2012 | 2012 | 1 (150) | 23-39
Article title

Elita Wewnętrznego Kręgu i Centralne Firmy. Wyniki Badań Relacji Przez Rady Nadzorcze w Polskich Spółkach Giełdowych

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W artykule został przedstawiony przegląd badań relacji przez rady nadzorcze oraz prezentacja wynikow badań centralności w sieci relacji wystepujących między firmami notowanymi na Warszawskiej Giełdzie Papierow Wartosciowych. Badanie jest zakorzenione w metodologii analizy sieci społecznych, ktora jest częścią paradygmatu strukturalnego. Po przedstawieniu założeń tego paradygmatu opisane jest zagadnienie pomiaru centralności. Wspolny udział w radzie nadzorczej zapewnia regularny kontakt w stosunkowo niewielkim gronie osob, co sprzyja budowaniu trwałych i silnych relacji. Przedmiot działania zarządow i rad nadzorczych firm dotyczy spraw o strategicznym znaczeniu dla organizacji. Analiza empiryczna i przegląd literatury pozwalają odpowiedzieć na dwa istotne pytania: 1. Ktore firmy są najbardziej centralne w analizowanej sieci relacji? 2. Czym rożni się zaobserwowana w Polsce sieć relacji przez rady nadzorcze od badanych w krajach o dłuższej tradycji instytucjonalnej? W ostatniej części artykułu przedstawione są wnioski z prowadzonych badań i rekomendacje praktyczne.
Year
Volume
Issue
Pages
23-39
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-01-12
Contributors
 • Zakład Zarządzania Strategicznego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
References
 • [1] Batagelj V., Mrvar A., Pajek - Program for Large Network Analysis, 1996.
 • [2] Borgatti S., Centrality and network flow, “Social Networks” 2005, No. 27, s. 55-71.[Crossref]
 • [3] Brandeis L., Other people’s money: And how the bankers use it, Frederick A. Stokes, New York 1914.
 • [4] Burt R., Structural holes: The social structure of competition, MA: Harvard University Press, Cambridge 1992.
 • [5] Davis G., Agents without principles? The spread of the poison pill through the intercorporatenetwork, “Administrative Science Quarterly” 1991, No. 36, s. 583-613.[Crossref]
 • [6] Davis G., Greve H., Corporate elite networks and governance changes in the 1980’s, “American Journal of Sociology” 1997, No. 103, s. 1-37.[Crossref]
 • [7] Freeman L.C., Centrality in social networks: I. conceptual clarification, “Social Networks” 1979, No. 1, s. 215-239.
 • [8] Gero B., Vedres B., 1998, www.ceu.hu. http://www/personal.ceu.hu/staff/Balazs_Veders/papers/comrade1.html, [11.05.2009].
 • [9] Heemskerk E.M., Decline of the Corporate Community, Amsterdam University Press, Amsterdam 2007.
 • [10] Heemskerk E., Schnyder G., Small states, international pressuress, and interlocking directorates:the cases of Switzerland and the Netherlands, “European Management Journal” 2008, No. 5 (1), s. 41-55.[WoS]
 • [11] Mizruchi M., What do interloks do? An Analysis, Critique, and Assesment of Research onInterlocking Directorates, “Annual Sociological Review” 1996, No. 22, s. 271-298.[Crossref]
 • [12] Mizruchi M., Who controls whom?, “Academy of Management Review” 1983, No. 8, s. 426-435.[Crossref]
 • [13] North D.C., Instiitutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • [14] Nelson R.R., Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, The Belknap Press of Harvard University Press, Harvard 1982.
 • [15] Obłoj K., Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa 2010.
 • [16] Peng M., Au K.Y., Wang D.Y.L., Interlocking directorates as corporate governance in thirdworld multinationals: Theory and evidence from Thailand, “Asia Pacific Journal of Management” 2001, s. 161-181.
 • [17] Ratcliff R., Banks and corporate lending: an analysis of the internal structure of capitalistclass on the lending behavior of banks, “American Sociological Review” 1980, No. 45, s. 553-570.[Crossref]
 • [18] Rinaldi A., Vasta M., The structure of Italian caitalism, 1952-1972: new evidence usingthe interlock directorates technique, Companies-Owners-Employyes, Helsinki 2002.
 • [19] Rocha J., Interlocking Directorates and the Mexican Economic Elite. Financial and SociologicalConsiderations. Sunbelt Abstracts, ISNA, San Diego 2009.
 • [20] Scott J., Networks of Corporate Power: A Comparative Assesment, “Annual Review of Sociology” 1991, No. 17, s. 181-203.[Crossref]
 • [21] Sinani E., Stafsudd A., Thomsen S.C.E., Randoy T., Corpoarate governance in Skandinavia:comparing networks and formal institutions, “European Management Review” 2008, No. 5 (1), s. 27-41.[Crossref]
 • [22] Singh H., Harianto F., Management-board relationships, takeover risks, and the adoptionof golden parachutes, “Academy of Management Journal” 1989, No. 32, s. 7-24.[Crossref]
 • [23] Wasserman S., Faust K., Social Networks Analysis: Methods and applications. Structuralanalysis in the social sciences, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 • [24] Wellman B., Structural analysis: from method and metaphor to theory and substance, [w:] S.W. Berkowitz (ed.), Social structures: A Network Approach, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 • [25] Wierzbiński J., Badanie zaufania do organizacji. Problemy metodologiczne, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10166-012-0002-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.