PL EN


2012 | 2012 | 1 (150) | 95-113
Article title

Możliwości Integracji Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001, ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17020 w Jednostkach Inspekcyjnych Nadzorujących Bezpieczeństwo Żywności

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W Polsce za nadzor nad bezpieczeństwem żywności odpowiedzialnych jest sześć typow jednostek inspekcyjnych - łącznie 1099 jednostek inspekcyjnych na rożnych szczeblach. W celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia konsumentow jednostki inspekcyjne powinny być właściwie zorganizowane. W tym celu jednostki te coraz częściej podejmują decyzję o wdrożeniu systemow zarządzania jakością (ISO 9001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025). W artykule tym przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wdrożeń systemow zarządzania w jednostkach inspekcyjnych w Polsce. Z uwagi na to, że wdrożenie i utrzymanie systemow zarządzania jest czasochłonne i kosztowne - przedstawiono rownież możliwości integracji tych systemow. Omowiono także inne koncepcje zarządzania możliwe do wdrożenia w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności na rzecz poprawy jakości wykonywanych działań.
Year
Volume
Issue
Pages
95-113
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-01-12
Contributors
author
 • Katedra Organizacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
References
 • [1] Bagiński J. (red.), Menedżer jakości. Jakość, środowisko, bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • [2] Bugdol M., Podstawowe problemy zarządzania jakością w krajowych urzędach administracjisamorządowej, „Ekonomia i organizacja przedsiębiorstw” 2001, nr 4.
 • [3] Czermiński J. (red.), Pełnomocnik jakości - część I, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2005.
 • [4] Dendura K., Normy systemow zarządzania jako narzędzie dostosowania organizacji dowymagań, [w:] Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogow gospodarkirynkowej. Relacje z otoczeniem, R. Rutka (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego „Organizacja i Zarządzanie”, Zeszyt nr 17, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • [5] Grudowski P., Jakość, środowisko i BHP w systemach zarządzania, AG, Bydgoszcz 2003.
 • [6] Jendza D., Wdrożenia systemow zarządzania jakością w jednostkach inspekcyjnych nadzorującychbezpieczeństwo żywności, „Problemy jakości” 2001, nr 10.
 • [7] Jendza D., Suchanowska A., Integracja systemow zarządzania w jednostkach inspekcyjnychnadzorujących bezpieczeństwo żywności, [w:] Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczeniai perspektywy, T. Sikora (red.), Krakow 2008.
 • [8] Kleniewski A., Integracja systemow zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwemi higieną pracy, „Problemy jakości” 2004, nr 11.
 • [9] PN-EN ISO/IEC 17020:2006 Ogolne kryteria działania rożnych rodzajow jednostek inspekcyjnych.
 • [10] Kryteria działania rożnych typow jednostek kontrolujących (inspekcyjnych) według normy PN-EN 45004:1998 i EAL-G4:1996, Polskie Centrum Akredytacji, DAK-01, wyd. 2, 2001.
 • [11] Ogolne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek inspekcyjnych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006, Polskie Centrum Akredytacji, wyd. 4, 2007.
 • [12] PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością. Wymagania.
 • [13] PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogolne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriowbadawczych i wzorcujących.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10166-012-0007-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.