PL EN


2012 | 2012 | 3 (152) | 11-25
Article title

Relacje Między Zaufaniem Horyzontalnym, Współpracą i Kulturą Proinnowacyjną

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Zaufanie jest fundamentem społecznych interakcji, umożliwia realizację nowych pomysłow, wprowadzanie innowacji. Badania wskazują na relacje pomiędzy wynikami przedsiębiorstwa jego innowacyjnością i konkurencyjnością a poziomem zaufania organizacyjnego. Z kolei wspołpraca w przedsiębiorstwie jest warunkiem powstawania, ale przede wszystkim wprowadzania z sukcesem innowacji. Niniejszy artykuł prezentuje rozważania dotyczące związkow pomiędzy wspołpracą, zaufaniem i innowacyjnością w organizacji. Pomiar i analizę poziomu zaufania horyzontalnego (w relacjach między wspołpracownikami) przeprowadzono w oparciu o badania w grupie 262 respondentow.
Year
Volume
Issue
Pages
11-25
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-01-12
Contributors
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
References
 • [1] Aburdene P., Megatrends 2010: The Rise of Conscious Capitalism, Charlottesville, Hampton Roads 2007.
 • [2] Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • [3] Aryee S., Budhwar P.S., Xiong Chen Z., Trust as a mediator of the relationship betweenorganizational justice and work outcomes: test of a social exchange model, “Journal of Organizational Behaviour” 2002, No. 23.
 • [4] Ashleigh M.J., Nandhakumar J., Trust and technologies: Implications for organizationalwork practices, “Decision Support Systems” 2007, No. 43.[WoS][Crossref]
 • [5] Alvarez S.A., Barney J.B., Bosse D.A., Trust and its alternatives, “Human Resource Management” 2003, No. 42/4.[Crossref]
 • [6] Aragon-Correa J.A., Garcia-Morales V.J., Cordon-Pozo E., Leadership and organizationallearning’s role on innovation and performance: Lessons from Spain, “Industrial Marketing Management” 2007, No. 36.[Crossref]
 • [7] Ashleigh M.J., Nandhakumar J., Trust and technologies: Implications for organizationalwork practices, “Decision Support Systems” 2007, No. 43.[WoS][Crossref]
 • [8] Bruno N., Miedzinski M., Reid A., Ruiz Yaniz M., Socio-cultural determinants of Innovation,Europe Innova 2008, http://www.technopolisgroup.com/resources/downloads/Socio-cultural-factors-innovation.pdf.
 • [9] Brower H.H., Schoorman F.D., Tan H.H., A model of relational leadership: the integrationof trust and leader-member exchange, “Leadership Quarterly” 2000, No. 11/2.[Crossref]
 • [10] Buckley F., Chughtai A.A., Assessing the effects of organizational identification on in-rolejob performance and learning behavior: The mediating role of learning goal orientation, “Personnel Review” 2010, No. 39/2.[WoS]
 • [11] Caulat G., Wirtualne przywództwo, “Manager Magazine” 2008, No. 10.
 • [12] Ciancutti A., Steding T., Built on trust: Gaining competitive advantage in any organization, Contemporary Books, Chicago 2001.
 • [13] Costa A.C., Work team trust and effectiveness, “Personnel Review” 2003, No. 32/5.[Crossref]
 • [14] De Jong G., Woolthuis K.R., The Institutional Arrangements of Innovation: Antecedentsand Performance Effects of Trust in High-Tech Alliances, “Industry and Innovation” 2008, No. 15/1.
 • [15] Drucker P.F., Managin Oneself ,“Harvard Business Review” 1999, No. 3.
 • [16] Ellonen R., Blomqvist K., Puumalainen K., The role of trust in organisational innovativeness, “European Journal of Innovation Management” 2008, No. 11/2.
 • [17] Fukujama F., Zaufanie kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • [18] Gilson L., Trust and the development of health care as a social institution, “Social Science & Medicine” 2003, No. 56.[Crossref]
 • [19] Gratton L., Erickson T.J., Eight ways to build collaborative teams, „Harvard Business Review”, November 2007.
 • [20] Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniemw przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Krakow 2009.
 • [21] Herting S.R., A curvilinear model of trust and innovation with implications for China’stransition, “Chinese Public Administration Review” 2002, No. 1 (2/4).
 • [22] Hipp C., Collaborative innovation in services, [w:] Gallouj F., Djellal F. (red.), The Handbookof Innovation and Services: A Multi-Disciplinary Perspective, Edward Elgar, United Kingdom 2010.
 • [23] Huxham C., Vangen S., Managing to collaborate. The theory and practice of collaborativeadvantage, Routledge, London 2005.
 • [24] Lau C.M., Ngo H.Y., The HR system, organizational culture, and product innovation, “International Business Review” 2004, No. 13.[Crossref]
 • [25] Leimeister J.M., Ebner W., Krcmar H., Design, Implementation, and Evaluation of Trust- Supporting Components in Virtual Communities for Patients, “Journal of Management Information Systems” 2005, No. 21/4.
 • [26] Loon Hoe S., Is interpersonal trust a necessary condition for organisational learning?, “Journal of Organisational Transformation and Social Change” 2007, No. 4/2.
 • [27] McElroy M.W., Social Innovation Capital, “Journal of Intellectual Capital” 2002, No. 3/1.
 • [28] McKinght D.H., Chervany N.L., What Trust Means in E-Commerce Customer Relationships:An Interdisciplinary Conceptual Typology, “International Journal of Electronic Commerce” 2001, No. 6/2.
 • [29] Mohseni M., Lindstrom M., Social capital, trust in the health-care system and self-ratedhealth: The role of access to health care in a population-based study, “Social Science & Medicine” 2007, No. 64.[Crossref]
 • [30] Morgan R., Relationship marketing and marketing strategy, [w:] Sheth J., Parvatiyar A., Handbook of Relationship Marketing, Sage Publication, London 2000.
 • [31] Paliszkiewicz J., Orientacja na zaufanie w przedsiębiorstwach, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/082.pdf.
 • [32] Paul D.L., Mc Daniel R.R., Jr., A Field Study of the Effect of Interpersonal Trust on VirtualCollaborative Relationship Performance, ”MIS Quarterly” 2004, No. 28/2.
 • [33] Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011.
 • [34] Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Krakow 2007.
 • [35] Tan H.H., Lim A.K.H., Trust in Co-workers and Trust in Organizations, “The Journal of Psychology” 2009, No. 143/1.[Crossref]
 • [36] Tzafrir S.S., Gur A.B.A., HRM Practices and Perceived Service Quality: The Role of Trustas a Mediator, “Research and Practice in Human Resource Management” 2007, No. 15/2.
 • [37] Tzafrir S.S., Eitam-Meilik M., The impact of downsizing on trust and employee practicesin high tech firms: A longitudinal analysis, “Journal of High Technology Management Research” 2005, No. 16.
 • [38] Vega-Jurado J., Gutierrez-Gracia A., Fernandez-de-Lucio I., Does external knowledgesourcing matter for innovation? Evidence from the Spanish manufacturing industry, „Industrial and Corporate Change” 2009, No. 18/4.[WoS]
 • [39] Wojnicka E. (red.), Analizy - wspieranie gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu, „Studia Europejskie” 2006, nr 1.
 • [40] Wang R., Rubenstein-Montano B., The Value of Trust in Knowledge Sharing in KnowledgeManagement: Current Issues and Challenges, IGI Publishing, 2003.
 • [41] Zakrzewska- Bielawska A., Umiędzynarodowienie i globalizacja a strategie rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnychw warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2009.
 • [42] Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią, a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwachsektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łodzkiej, Łodź 2011.
 • [43] Zeffane R., Connell J., Trust and HRM in the new millennium, “International Journal of Human Resource Management” 2003, No. 14/1.[Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10166-012-0023-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.