PL EN


2012 | 2012 | 3 (152) | 27-41
Article title

Poziom Zrównoważonego Rozwoju Przedsiębiorstwa a Zaangażowanie Organizacyjne Pracowników

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wspołczesne przedsiębiorstwa coraz częściej realizują swoją strategię rozwoju, podejmując dobrowolnie działania na rzecz środowiska, społeczności lokalnej, rożnych grup interesariuszy. Podejmowane działania budują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, ale rownież mogą pozytywnie oddziaływać na zaangażowanie organizacyjne pracownikow. Celem artykułu jest zbadanie, czy występują zależności pomiędzy poziomem zrownoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowaniem organizacyjnym pracownikow. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe w grupie wybranych przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki wskazują, że podejmowane inicjatywy na rzecz zrownoważonego rozwoju nie przekładają się bezpośrednio na poziom zaangażowania pracownikow. Dodatnie, umiarkowane relacje dotyczą jedynie zaangażowania afektywnego.
Year
Volume
Issue
Pages
27-41
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-01-12
Contributors
 • Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
 • Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut Zarządzania, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • [1] Ali A.A., Nasruddin Elin S.K., The Relationship between Internal Corporate Social Responsibilityand Organizational Commitment within the Banking Sector in Jordan, „International Journal of Business and Economic Sciences” 2010, Vol. 2, No. 4.
 • [2] Backhaus K.B., Stone B.A., Heiner K., Exploring the Relationship Between Corporate SocialPerformanceand Employer Attractiveness, „Business & Society” 2002, Vol. 41, No. 3.[Crossref]
 • [3] Bańka A., Wołoska A., Bazińska R., Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania doOrganizacji, „Czasopismo Psychologiczne” 2002, t. 8.
 • [4] Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • [5] Borkowska S. (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności w organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • [6] Brammer S., Millington A., Rayton B., The contribution of corporate social responsibility toorganizational commitment, “Int. J. of Human Resource Management”, 18 October 2007.[Crossref]
 • [7] Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2006.
 • [8] Croston D., Employee Engagement. „The People First” Approach to Building a Business, „Moonstone Media”, Sydney 2008.
 • [9] Dołęgowski T., Od etyki gospodarczej i etyki biznesu do Corporate Social Responsibilityi koncepcji rozwoju zrównoważonego, [w:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), Zrównoważonyrozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Oficyna Wydawnicza AGH, Warszawa 2005.
 • [10] Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa 2010.
 • [11] Kwon I.G., Banks D.W., Factors related to the organizational and professional commitmentof internal auditors, „Managerial Auditing Journal” 2004, Vol. 16, No. 5.
 • [12] Macey W.H., Schneider B., The meaning of employee engagement, „Industrial and Organizational Psychology” 2008, Vol. 1, No. 1.[WoS]
 • [13] Maignan I.O., Ferrell C., Measuring Corporate Citizenship in Two Countries: The Case oftheUnited States and France, „Journal of Business Ethics” 2000, Vol. 23.[Crossref]
 • [14] McWilliams A., Siegal D.S., Wright P.M., Corporate social responsibility: strategic implications, „Journal of Management” 2006, Vol. 43, No. 1.
 • [15] Meyer J.P., Allen N.J., A three-component conceptualization of organizational commitment, „Humans Resource Management Review”, 1991, No. 1.
 • [16] Meyer J.P., Stanley D.J., Herscovitch L., Topolnytsky L., Affective, Continuance, and NormativeCommitment to the Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates, andConsequences, „Journal of Vocational Behavior” 2002, No. 61.[Crossref]
 • [17] Parish J.T., Cadwallader S., Busch P., Want to, need to, ought to: employee commitment toorganizational change, „Journal of Organizational Change Management”, 2008, Vol. 21, No. 1.[WoS][Crossref]
 • [18] Peterson, D.K., The Relationship Between Perceptions of Corporate Citizenship and OrganizationalCommitment, „Business & Society” 2004, Vol. 43, No. 3.[Crossref]
 • [19] Riordan C.M., Gatewood R.D., Bill J.B., Corporate Image: Employee Reactions and Implicationsfor Managing Corporate Social Performance, „Journal of Business Ethics” 1997, Vol. 16, No. 4.[Crossref]
 • [20] Robertson I.T., Cooper C.L., Full engagement: the integration of employee engagementand psychological well-being, „Leadership & Organization Development Journal” 2010, Vol. 31, No. 4.[Crossref]
 • [21] Saks A.M., Antecedents and consequences of employee engagement, „Journal of Managerial Psychology” 2006, Vol. 21, No. 7.[Crossref]
 • [22] Spik A., Klincewicz K., Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • [23] Turker D., How Corporate Social Responsibility Influences Organizational Commitment, „Journal of Business Ethics” 2008, Vol. 89.[WoS]
 • [24] Viswesvaran C., Deshpande S.P., Milman C., The Effect of Corporate Social Responsibilityon Employee Counterproductive Behaviour, „Cross Cultural Management” 1998, Vol. 5, No. 4.
 • [25] Zawadzka A.M. (red.), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10166-012-0024-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.