PL EN


2012 | 2012 | 3 (152) | 73-86
Article title

Współpraca Interesariuszy Destynacji w Procesie Kreowania Jej Konkurencyjności

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Obecnie turystyka jest atrakcyjną, ale też silnie konkurencyjną gałęzią gospodarki. W konsekwencji zarządzający destynacjami turystycznymi poszukują rożnorodnych źrodeł uzyskiwania przewag konkurencyjnych. Ważnym czynnikiem stymulującym rozwoj destynacji jest wspołpraca jej interesariuszy. W przygotowanym artykule autor prezentuje model dotyczący wspołpracy mającej na celu rozwoj konkurencyjności destynacji. Wspołpraca ta zwykle przebiega dwukierunkowo: na obszarze zasobow i na obszarze wizerunku, skutkując rozwojem konkurencyjności zasobowej oraz wizerunkowej. W obu przypadkach występują liczne stymulanty i destymulanty wspołpracy. Przygotowany model jest podstawą badania empirycznego o charakterze eksperckim, ktore wskazało na niedostatek wspołpracy w przypadku polskich destynacji, szczegolnie w zakresie wspołpracy zasobowej. Eksperci oceniając katalizatory i ograniczenia wspołpracy, wskazali rownież na przewagę drugiej grupy czynnikow, co rownież negatywnie odbija się na poziomie wspołpracy. W konsekwencji jawi się konieczność promowania idei wspołpracy wśrod interesariuszy destynacji, szczegolnie w przypadku destynacji charakteryzujących się niższym poziomem atrakcyjności.
Year
Volume
Issue
Pages
73-86
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-01-12
Contributors
 • Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zamiejscowy w Warszawie
References
 • [1] Bjork P., Virtanen H., What Tourism Project Managers Need to Know about Co-operationFacilitators, “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, 2005, 3.
 • [2] Bramwell B., Lane B., Collaboration and Partnerships in Tourism Planning, [in:] B. Bramwell, B. Lane (eds.), Tourism collaboration and partnership: politics, practice, sustainability, Biddles, Clevedon 2000.
 • [3] Elbe J., Hallen L., Axelsson B., The Destination-management Organisation and the IntegrativeDestination-marketing Process, “International Journal of Tourism Research” 2009, 3.[WoS]
 • [4] Hankinson G., Managing destinations brands: establishing a theoretical foundation, “Journal of Marketing Management” 2009, 1-2.
 • [5] International Encyklopedia of Hospitality Management, Elsevier, Oxford 2010.
 • [6] Keller P., Bieger T., Introduction, [in:] P. Keller, T. Bieger (eds.), Productivity In Tourism.Fundamentals and Concepts for Achieving Growth and Competitiveness, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2007.
 • [7] Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008.
 • [8] Selin S., Chavez D., Developing an evolutionary tourism partnership model, “Annals of Tourism Research”, 1995, 4.
 • [9] Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku u Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz.U. Nr 62, poz. 689.
 • [10] Warnaby G., Bennisson D., Davies B., Marketing town centres: Retailing and town centremanagement, “Local Economy”, 2005, 2.
 • [11] Wilson E., Nielsen N., Buultjens J., From lessees to partners: exploring tourism public-privatepartnerships within the New South Wales national parks and wildlife service, “Journal of Sustainable Tourism”, 2009, 2.[WoS]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10166-012-0027-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.