PL EN


2012 | 2012 | 3 (152) | 87-103
Article title

Problemy Zarządzania Dostawcami w Projektach Informatycznych

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Celem artykułu jest przedyskutowanie przyczyn strat efektywności we wdrażaniu projektow informatycznych realizowanych z udziałem zewnętrznego dostawcy oraz omowienie mechanizmow, ktore mogłyby usprawnić realizację tego typu projektow. Jako źrodło problemow w artykule wyrożniono: asymetrię informacji pomiędzy dostawcą a zamawiającym, specyfikę transakcji, jaką jest wdrożenie systemu informatycznego oraz wielozadaniowość zespołu dostawcy i zamawiającego. Dwa pierwsze tematy dyskutowane są w ramach nowej ekonomii instytucjonalnej, natomiast problem wielozadaniowości w ramach metody łańcucha krytycznego E. Goldratta. Jako sposoby ograniczania ryzyka prowadzenia projektow informatycznych z udziałem zewnętrznego dostawcy w artykule przedyskutowano: mechanizmy kontraktowe (czyli typy umow wdrożeniowych i zapisy umowne) oraz pozakontraktowe mechanizmy regulowania wspołpracy dostawca - zamawiający, takie jak: polityka zakupowa przedsiębiorstwa, wydzielenie analizy wymagań jako osobnego projektu, zaangażowanie zewnętrznego eksperta, procesy i procedury zarządzania projektem, budowanie relacji z dostawcami bazującej na poprzednich doświadczeniach i zaufaniu czy włączenie do zarządzania projektem elementow podejścia agile.
Year
Volume
Issue
Pages
87-103
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-01-12
Contributors
  • Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
  • [1] Bugdol M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
  • [2] Chaos Summary 2009, The Standish Group International, Boston MA 2009.
  • [3] Flasiński M., Zarządzanie projektami IT, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • [4] Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
  • [5] Goldratt E.M., Łańcuch krytyczny, Werbel, Warszawa 2000.
  • [6] Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Rola zarządzania zaufaniem we współczesnejgospodarce, „e-mentor” 2008, nr 4 (26).
  • [7] Jensen M., Meckling W.H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and theownership structure, “Journal of Financial Economics” 1976, 3, s. 305-360.
  • [8] Jozefowska J., Zasady organizacji projektów informatycznych, materiały z seminarium dyplomowego, Politechnika Poznańska, Poznań 2005/2006.
  • [9] Project Management Body of Knowledge (PMBoK), Fourth Edition, PMI, Pennsylvania Newton Square 2008.
  • [10] Sońta-Drączkowska E., Wyniki wywiadów z praktykami wdrożeń systemów wspomagającychzarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa, nieopublikowane materiały projektowe, Warszawa 2011.
  • [11] Stiglitz J.E., Weiss A., Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, “American Economic Review” 1981, 71/3, s. 393-410.
  • [12] Williamson O.E., The economic institutions of capitalism, Free Press, New York 1975.
  • [13] Winiarski J., Rola projektów informatycznych, artykuł opublikowany na III Konferencji SCENO Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10166-012-0028-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.