PL EN


2012 | 2012 | 3 (152) | 105-125
Article title

Technologiczne Aspekty Globalizacji Jako Podłoże Delokalizacji Modułów Łańcucha Wartości

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Zachodzące na przestrzeni lat zmiany w otoczeniu zewnętrznym organizacji umożliwiły m.in. wykorzystanie przez przedsiębiorstwa delokalizacji modułow łańcucha wartości. Delokalizacja modułow łańcucha wartości polega na rozdzieleniu wcześniej zintegrowanego procesu wytwarzania na poszczegolne stadia (moduły) zlokalizowane w oddaleniu od siebie. Ewolucja procesu globalizacji stała się podłożem tego zjawiska. Celem opracowania jest przedstawienie zmian zachodzących w sferze techniczno-technologicznej w odniesieniu do procesu globalizacji. Rozwoj tego wymiaru otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw stawiany jest jako podłoże delokalizacji. Opracowanie bazuje na kompilacji danych statystycznych i wynikow prowadzonych na przestrzeni lat badań ukierunkowanych na obserwację zmian zachodzących w wymiarze techniczno-technologicznym otoczenia. Szybki i intensywny rozwoj sfery techniczno-technologicznej w obszarach opisanych w artykule sprawił, że delokalizacja jest możliwa i opłacalna, ale w niektorych wypadkach przyczynił się do konieczności jej stosowania.
Year
Volume
Issue
Pages
105-125
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-01-12
Contributors
 • Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • [1] Carmel E., Tjia P., Offshoring Information Technology: Sourcing and Outsourcing to a GlobalWorkforce, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • [2] Čepinskis J., Masteika I., Changes in Logistics Service Market Generated by Trends of Globalization, “Economics and Management” 2010, Vol. 15.
 • [3] Clee G.H., di Scipio A., Creating a World Enterprise, ”Harvard Business Review” 1959, No. 6.
 • [4] Dutta S., Mia I. (red.) Global Information Technology Report 2009-2010. ICT for Sustainability, World Economic Forum, Geneva 2010.
 • [5] Dutta S., Mia I. (red.), Global Information Technology Report 2006-2007, World Economic Forum, Geneva 2007.
 • [6] Dzikowska M. Delokalizacja modułów łańcucha wartości a konkurencyjność przedsiębiorstwa, opracowanie zgłoszone do publikacji.
 • [7] Dzikowska M., Działalność przedsiębiorstw w erze delokalizacji modułów łańcucha wartości, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 3.
 • [8] Gomułka S., Przemówienie Profesora Stanisława Gomułki Podczas Ceremonii NadaniaGodności Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, ROK LXXII, zeszyt 2.
 • [9] Hummels D., Transportation Costs and International Trade Over Time, Mimeo 2007.
 • [10] ITU, The World in 2010. Facts and Figures, ITU World Telecommunication, Geneva 2010.
 • [11] Jaruzelski B., Dehoff K., Profits Down, Spending Steady: The Global Innovation 1000, “strategy+business” 2009, No. 57.
 • [12] Jaruzelski B., Dehoff K., Beyond Borders: The Global Innovation 1000, “strategy+business” 2008, No. 53.
 • [13] Jaruzelski B., Dehoff K., Bordia R., Money Isn’t Everything, Booz & Company 2005.
 • [14] Jaruzelski B., Dehoff K., Bordia R., Smart Spenders: The Global Innovation 1000, “strategy+ business” 2006, No. 45.
 • [15] Jaruzelski B., Dehoff K., The Customer Connection: The Global Innovation 1000, “strategy+ business” 2007, No. 49.
 • [16] Jaruzelski B., Dehoff K., The Global Innovation 1000. How the Top Innovators Keep Winning, ”strategy+business” 2010, No. 61.
 • [17] Kennedy R.E., Sharma A., The Services Shift. Seizing the Ultimate Offshore Opportunity, FT Press, New Jersey 2009.
 • [18] Mangra M.G., Stanciu M., Mangra G.I., Transports and the globalization process, “Management and Economics” 2010, Vol. 57, Nr 1.
 • [19] OECD, Measuring Globalisation. OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, OECD, Paris 2005.
 • [20] OECD, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007, OECD, Paris 2007a.
 • [21] OECD, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009, OECD, Paris 2009.
 • [22] OECD, Recent Trends in The Internationalization of R&D in The Enterprise Sector. SpecialSession On Globalisation, OECD, Paris 2007b.
 • [23] The Economist, Network effects. Connectivity and commitment pay dividends in Africantransport, “The Economists” (US) 18.10.2008.
 • [24] UKIE, Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państwUE. Wnioski dla Polski, IKIE, Warszawa 2006.
 • [25] WEF, The Global Competitiveness Report, WEF, Geneva 2008, 2009, 2010.
 • [26] WIPO, World Intellectual Property Indicators 2010, WIPO, Geneva 2010.
 • [27] WTO, World Trade Report 2008. Trade in a Globalizing World, World Trade Organization, NY 2008.
 • [28] WTO, World Trade Report 2010. Trade in natural resources, World Trade Organization, NY 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10166-012-0029-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.