PL EN


2012 | 2012 | 3 (152) | 127-143
Article title

Bariery Współpracy Przedsiębiorstw z Podmiotami Zagranicznymi

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Celem artykułu jest wskazanie ważnych barier wspołpracy przedsiębiorstw z podmiotami ich otoczenia biznesowego, ze szczegolnym uwzględnieniem podmiotow zagranicznych. Rozważania mają udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie bariery ograniczają kooperację z podmiotami zagranicznymi oraz czy są one odmienne w stosunku do barier wspołpracy przedsiębiorstw z podmiotami lokalnymi. W artykule przedstawiono ideę bliskiej wspołpracy przedsiębiorstw na tle podejścia transakcyjnego oraz zdiagnozowano czynniki ją ograniczające. Następnie zaprezentowano wyniki dwoch badań empirycznych. Analiza wykazała, że bariery wspołpracy z podmiotami zagranicznymi są w pewnym stopniu odmienne od barier kooperacji z podmiotami lokalnymi. Przedsiębiorstwa oceniające wspołpracę dotyczącą wyłącznie podmiotow zagranicznych generalnie nisko oceniły znaczenie wszystkich barier kooperacji w porownaniu z przedsiębiorstwami analizującymi wspołpracę obejmującą także podmioty lokalne. Głowny czynnik ograniczający kooperację, niezależnie od kraju pochodzenia podmiotow wspołpracujących, stanowiła trudność znalezienia właściwych (czyli spełniających wymagania przedsiębiorstw) partnerow biznesowych.
Year
Volume
Issue
Pages
127-143
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-01-12
Contributors
 • Katedra Marketingu Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • [1] Biong H., Wathne K., Parvatiyar A., Why do some Companies not Want to Engage in PartneringRelationships?, [in:] H.G. Gemunden, T. Ritter, Walter A. (eds.), Relationships andNetworks in International Markets, Elsevier Science, Oxford 1997.
 • [2] Blois K., Don’t all firms have relationships?, “Journal of Business & Industrial Marketing” 1998, No. 3.
 • [3] Christopher M., Payne A., Ballantyne D., Relationship Marketing. Bringing quality, customerservices and marketing together, Butterworth-Heinemann, Oxford 1996.
 • [4] Easton G., Industrial Networks: a Review, w: Industrial Networks. A New View of Reality, Axelsson B., Easton G. (eds.), Routledge. London 1992.
 • [5] Forsgren M., Hagg I., Hakansson H., Johanson J., Mattson L.G., Firms in networks.A New Perspective on Competitive Power, Uppsala University, Uppsala 1995.
 • [6] Hakansson H., Johanson J., A Model of Industrial Networks, in: B. Axelsson, G. Easton (eds.), Industrial Networks. A New View of Reality, Routledge, London 1992.
 • [7] Hakansson H., Snehota I., Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London 1995.
 • [8] Hogberg B., Wahlbin C., East-West Industrial Cooperation: The Swedish Case, “Journal of International Business Studies” 1984, No. 1.
 • [9] Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 2000.
 • [10] Ratajczak-Mrozek M., Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanychtechnologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • [11] Ratajczak-Mrozek M., PSO Sp. z o.o. (case study), [in:] K. Fonfara (ed.), The developmentof business networks in the company internationalisation process, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012.
 • [12] Ratajczak-Mrozek M., Soniewicki M., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (casestudy), [in:] K. Fonfara (ed.), The development of business networks in the company internationalisationprocess, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012.
 • [13] Ritter T., Ford D., Interactions between suppliers and customers in business markets, [in:] H. Hakansson, D. Harrison, A. Waluszewski (eds.), Rethinking Marketing: Developinga new understanding of markets, John Wiley & Sons, Chichester, UK 2004.
 • [14] Rondinelli D.A., London T., How Corporations and Environmental Groups Cooperate:Assessing Cross-Sector Alliances and Collaborations, “The Academy of Management Executive, Academy of Management”, 2003, No. 1.
 • [15] Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
 • [16] Strzyżewska M., Bariery współpracy polskich przedsiębiorstw, [w:] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa Tworzenie wartości przedsiębiorstwa narynku Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • [17] Zabkar V., Brencic M., Values, trust, and commitment in business-to-business relationships, “International Marketing Review” 2004, No. 2.
 • [18] Żołnierski A., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach2007-2008, PARP, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10166-012-0030-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.