PL EN


2012 | 2012 | 4 (153) | 29-42
Article title

Projekt Systemu Wynagradzania Pracowników na Przykładzie Przedsiębiorstwa Odzieżowego / Employee Compensation System as an Instrument of Production Management

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Artykuł jest rezultatem badań prowadzonych w przedsiębiorstwie odzieżowym, którego wskaźnik fluktuacji pracowników zatrudnionych w podprocesie wytwarzania produktu osiągnął 33%. W tych warunkach kierownictwo firmy było zmuszone do zmiany systemu wynagradzania na taki, który pozwoliłby ograniczyć proces rezygnacji z pracy najlepszych pracowników, przy jednoczesnym utrzymaniu funduszu płac na dotychczasowym poziomie. Jego wzrost były możliwy wyłącznie ze wzrostem wydajności pracy.
Year
Volume
Issue
Pages
29-42
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-02-14
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Zarządzania, Politechnika Łódzka
References
 • [1] Blalock H.M., Statystyka dla socjologow, PWN, Warszawa 1977.
 • [2] Grandys E., Teoria grafow w zarządzaniu produkcją, PWE, Warszawa 2011.
 • [3] Hersey P., Blanchard K.H., Management of Organizational Behavior. Utilizing Human Resources, wyd. 4, Englewood Cliffs, New York 1982.
 • [4] Juchnowicz M., Zaangażowanie pracownikow, PWE, Warszawa 2012.
 • [5] Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa 2010.
 • [6] Kopertyńska M.W., Motywowanie pracownikow. Teoria i praktyka, Wyd. Placet, Warszawa 2008.
 • [7] Kostera M., Kownacki S., Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), PWN, Warszawa 2000.
 • [8] Obłoj K., Mikroszkołka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 • [9] Oleksyn T., Wynagradzanie efektywne - przegląd problemow, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa 2006.
 • [10] Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 • [11] Więźlak W., Elmrych-Bocheńska J., Zieliński J., Odzież. Budowa, własności i produkcja, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10166-012-0032-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.