PL EN


2012 | 2012 | 4 (153) | 59-69
Article title

Kultura Górnicza Jako Szczególny Rodzaj Kultury Organizacyjnej / Mining Culture as a Special Kind of Organizational Culture

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy oraz badań dotyczących procesu zarządzania w górnictwie węgla kamiennego w Polsce odnośnie charakteru kultury organizacyjnej tej branży. W celu analizy tej tematyki zaproponowano model mapy kultur organizacyjnych bazujący na czynnikach sprawczych jako wskaźnikach przynależności danej kultury organizacyjnej do wybranego jej typu. W wyniku przeprowadzonych badań kulturę górniczą zdefiniowano jako kulturę kliki z elementami kultury profesji. Dodatkowo określono ją jako częściowo kulturę kreatorów i kulturę jakości. Badania porównawcze wskazują, iż podstawowe elementy kultury górniczej nie uległy zmianie. Poprawił się natomiast stosunek do profesjonalizmu oraz zasad pracy.
Year
Volume
Issue
Pages
59-69
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-02-14
Contributors
 • Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
References
 • [1] Cameron K.S., Quinn R.E., Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework, Addison Wesley Longman, London 1998.[WoS]
 • [2] Cameron K.S., Quinn R.E., Degraff J., Thakor A., Competing Values Leadership: Creating Value in Organizations, Edward Elgar Publishing, Northampton 2006.
 • [3] Deal T.E., Kennedy A.A., Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Addison-Wesley, Reading 1982.
 • [4] Denison D.R., Corporate Culture and Organizational Effectiveness, John Wiley and Sons, New York 1990.
 • [5] Denison D.R., Jonovics J., Young J., Cho H., Diagnosing organisational cultures: Validating a model and method, 2006, http://www.denisonconsulting.com/Libraries/Resources/Denison-2006-Validity.sflb.ashx,[15.03.2012].
 • [6] Deshpande R., Parasuraman A., Linking Corporate Culture to Strategic Planning, „Business Horizons” 1986, Vol. 29, No. 3, s. 28-37.
 • [7] Goffee R., Jones G., The Character of a Corporation. How Your Company’s Culture Can Make or Break Your Business, Harper Collins, New York 1998.
 • [8] Gouldner A.W., Patterns of Industrial Bureaucracy, The Free Press, Glencoe 1954.
 • [9] Gwiazda A., Ocena sprawności zarządzania procesem reformowania gornictwa węgla kamiennego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 • [10] Keegan M., Knievel C., Shugg S., Diversification of the Mining Industry Workforce - Changing the Rules, 2001, http://www.ausimm.com.au/content/docs/keegan.pdf,[15.03.2012].
 • [11] Kotter J., Leading Change, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 • [12] Mintzberg H., Mintzberg on Management. Inside Our Strange World of Organizations, The Free Press, New York 1989.
 • [13] Mullins L., Management and Organizational Behaviour, Pitman Publishing, Portsmouth 1999.
 • [14] Obolensky N., Practical Business Re-Engineering: Tools and Techniques for Achieving Effective Change, Kogan Page, London 1996.
 • [15] Stachowicz J., Machulik J., Dylematy procesu koniecznych zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. Przypadek transformacji przedsiębiorstw przemysłow tradycyjnych,„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 6, s. 59-69.
 • [16] Trist E.L., Bamforth K.W., Some social and psychological consequences of the longwall method of coal getting, „Human Relations” 1951, Vol. 4, No. 1, s. 3-38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10166-012-0034-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.