PL EN


2011 | 49 | 3 | 29-42
Article title

Uwaga w Pasywnym Przechowywaniu Informacji w Pamięci Roboczej

Content
Title variants
Attention and Passive Storage in Working Memory
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Uwaga jest jednym z podstawowych procesów umożliwiających przetwarzanie informacji w pamięci roboczej (WM). Jednak funkcją pamięci roboczej jest także krótkotrwałe przechowywanie. Przedstawione badania1 miały na celu zweryfikowanie hipotezy o udziale uwagi w pasywnym przechowywaniu (retencji) elementów w WM. W eksperymentach wykorzystano procedurę zadania podwójnego. Badani mieli jednocześnie wykonywać zadanie przeszukiwania pamięci (MST) oraz losowo generować interwały losowe (zadanie GIL). W pierwszym z eksperymentów wykorzystany został materiał werbalny, w drugim, wzrokowo-przestrzenny. Wyniki uwiarygodniają postawioną hipotezę. Pasywne przechowywanie informacji w pamięci roboczej wymaga niewielkich zasobów uwagi, przydzielanych przez centralny system wykonawczy. Dyskutowane jest podobieństwo charakterystyk uwagi ekstensywnej do stanów pasywnych WM.
Year
Volume
49
Issue
3
Pages
29-42
Physical description
Dates
published
2011-01-01
online
2012-05-17
Contributors
 • Studium Pedagogiczne, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Allen, R.J., Baddeley, A.D. i Hitch, G.J. (2006) Is the binding of visual features in working memory resource-demanding? Journal of Experimental Psychology: General, 135, 298-313
 • Baddeley, A. D. (1986). Working memory. Oxford: Oxford University Press.
 • Baddeley, A. D. (1993). Working memory or working attention? [W:] A. Baddeley i L. Weiskrantz (red.), Attention: Selection, awareness, and control. Oxford: Clarendon Press.
 • Baddeley, A. D. (2000) The episodic buffer: A new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4, 11, 417-423.
 • Baddeley, A.D., Allen, R.J. i Hitch, G.J. (2010) Investigating the episodic buffer. Psychologica Belgica, 50, 223-243
 • Baddeley, A.D., Allen, R.J. i Hitch, G.J. (2011). Binding in visual working memory: The role of the episodic buffer. Neuropsychologia, 49(6), 1393-1400[PubMed][Crossref][WoS]
 • Chuderski, A. i Orzechowski, J. (2005). Mechanizm dwufazowego przeszukiwania pamięci roboczej: model obliczeniowy. Studia Psychologiczne, 43(1), 37-50
 • Cowan, N. (1995). Attention and memory: an integrated framework. Oxford: Oxford University Press.
 • Engle, R. W., & Conway, A. R. A. (1998). Working memory and comprehension. In R. H. Logie, & K. J. Gilhooly, (Eds.), Working memory and thinking. East Sussex, UK: Psychology Press
 • Fernandez-Duque, D., Johnson, M. L. (1999). Attention metaphors: How metaphors guide the cognitive psychology of attention. Cognitive Science, 23 (1), 83-116.[Crossref]
 • Halford, G. S., Maybery, M., Bain, J. D. (1988). Set-size effects in primary memory: Age-related capacity limitation? Memory & Cognition, 16, 480-487.[PubMed][Crossref]
 • Kolańczyk, A. (1992). Uwaga w procesie przetwarzania informacji. W M. Materska i T. Tyszka (red.) Psychologia i poznanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kolańczyk A. (2009). Trójczynnikowy model intuicji twórczej. Niejawna samokontrola, uwaga ekstensywna i przewartościowanie znaczeń, [w:] J. Kozielecki (red.) Nowe idee psychologii. Gdańsk: GWP. s.40-65
 • Logie, R. H. (1995). Visuo-spatial working memory. Hove, UK: Lawrence Erlbaum Associates Ltd.
 • McErlee, B. (1998). Attended and non-attended states in working memory: Accessing categorized structures. Journal of Memory and Language, 38, 225-252.
 • McErlee, B. (2001). Working memory and focal attention. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition, 27, 817-835.
 • Nairne, J.S, Whiteman, H.L., Kelley, M. R. (1999). Short - Term Forgetting of Order Under Conditions of Reduced Interference. Quarterly Journal of Experimental Psychology: 52A(1), 241-251.
 • Nęcka, E., Orzechowski, J., Florek, S. (2001, wrzesień). Individual Differences in Strategies to Deal with Working Memory Tasks. Poster na: XIIth Conference of European Society for Cognitive Psychology (ESCoP), Edinburgh, Szkocja, 5-8 września.
 • Oberauer, K. (2001). Removing irrelevant information from working memory: A cognitive aging study with the modified Sternberg task. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 27, 4, 948-957.
 • Oberauer, K. (2002). Access to information in working memory. Exploring the focus of attention. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 28 (3), 411-421.
 • Piotrowski, K. (1999). Zadania konwergencyjne i dywergencyjne a pamięć robocza: Badanie metodą generowania interwałów losowych. Czasopismo Psychologiczne, T. 5, nr 2, 177-186.
 • Piotrowski, K.T., Stettner, Z., Orzechowski, J. i Balas, R. (2009). Jak działa pamięć robocza?. [W:] J. Orzechowski, K.T, Piotrowski, R. Balas, Z. Stettner (red.), Pamięć robocza (25-46). Warszawa: Academica
 • Posner, M. I. (1999). Uwaga. Mechanizmy świadomości. W: Z. Chlewiński (red.), Modele Umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Shah, P., Miyake, A. (1996). The separability of working memory resources for spatial thinking and language processing: An individual differences approach. Journal of Experimental Psychology: General, 125 (1), 4-27.[Crossref]
 • Sternberg, S. (1966). High-Speed Scanning in Human Memory. Science, 155, 652-654.
 • Towse, J.N. i Neil, D. (1998). Analyzing human random generation behavior: A review of methods used and a computer program for describing performance. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 30(4), 583-591.[Crossref]
 • Vandierendonck, A. (2000). Analyzing human random time generation behavior: A methodology and computer program. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 32(4), 555 - 565.[Crossref]
 • Vandierendonck, A., De Vooght, G. i Van der Goten, K. (1998). Does random interval generation interfere with working memory executive functions? European Journal of Cognitive Psychology, 10 (4), 413 - 442.[Crossref]
 • Wickens, D. D., Moody, M. J., Vidulich, M. (1985). Retrieval time as function of memory set size, types of probes, and interference in recognition memory. Journal of Experimental Psychology, 11, 154-164.
 • Wolfe J. M., Cave, K. R. i Franzel, S. L. (1989). Guided Search: An Alternative to the Feature Integration Model for Visual Search. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 15(3), 419.-433.[Crossref][WoS]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10167-010-0025-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.