PL EN


2011 | 49 | 2 | 5-17
Article title

Analiza Psychometrycznych Właściwości Polskiej Wersji Skali do Pomiaru Konfliktu Praca-Rodzina

Content
Title variants
EN
The Polish Version of the Scale Measuring Work-Family Conflict: Analysis of Psychometric Characteristics
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia polską adaptację skali do pomiaru konfliktu Praca-Dom (WFC) i Dom-Praca (FWC) autorstwa Dawn Carlson i współpracowników (2000). Praca koncentruje się na trzech aspektach psychometrycznych właściwości narzędzia: rzetelności, trafności czynnikowej i trafności teoretycznej. W części empirycznej wykorzystano dane z badania przeprowadzonego na grupie 261 osób pracujących na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla. Analizy korelacyjne wskazują, że zarówno wskaźniki globalne, jak i podskale mierzące różne formy konfliktu, posiadają zadawalającą rzetelność wewnętrzną. Rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej pokazują z kolei, że model Carlson, w porównaniu do szeregu alternatywnych modeli, odznacza się największą trafnością czynnikową. Pomimo pewnych mankamentów globalne wymiary WFC i FWC oraz ich subwymiary posiadają szereg zewnętrznych ko-relatów, których wzorzec wskazuje na dość wysoką trafność teoretyczną narzędzia.
Year
Volume
49
Issue
2
Pages
5-17
Physical description
Dates
published
2011-01-01
online
2011-09-22
Contributors
 • Instytut Psychologii PAN
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy
References
 • Allen, T. D., Herst, D. E. L., Bruck, C. S., Sutton, M. (2000). Consequences associated with work-to-family conflict: A review and agenda for future research. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 278-308.
 • Allen, T. D. (2001). Family supportive work environments: the role of organizational perceptopns. Journal of Vocational Behavior, 58, 414-35.
 • Arbuckle, J. L. (2009). Amos 18 user's guide. Chicago, IL: SPSS Inc.
 • Byron, K. (2005). A metaanalytic review of work-family conflict and its antecendents. Journal of Vocational Behavior, 67, 169-198.
 • Casper, W. J., Bordeaux, Ch., Eby, L. T. & Lockwood, A. (2007). The review of research methods in IO/OB work-family research. Journal of Applied Psychology, 92, 1, 28-43.
 • Cammann, C., Fichman, M., Jenkins, D., Klesh, J. (1979). The Michigan Organizational Assessment Questionnaire. Niepublikowany manuskrypt, University of Michigan, Ann Arbor.
 • Caplan, R. D., Cobb, S., French J. R. P., van Harrison, R., Pinneau, S. R. (1980). Job demands and worker health. Ann Arbor: University of Michigan, Institute for Social Research.
 • Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Williams, L. J. (2000). Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 56, 249-276.[WoS]
 • Clark, S. C. (2001). Work culture and work/family balance. Journal of Vocational Behaviour, 58, 348-65.
 • Edwards, J. R., Rothbard, N. P. (1999). Work and family stress and well-being: an examination of person-environmnet fit in the work-family domains. Organizational behaviour and human decision process, 77(2), 85-129.
 • Frone, M. R., Russell, M., Cooper, M. L. (1992). Antecedents and outcomes of work-family conflict interface. Journal of Applied Psychology, 1, 65-78.
 • Georgas, J., Christakopoulou, S., Poortinga, Y. H., Angleitner, L., Goodwin, R., Charalambous, N. (1997). The relationship of family bonds to family structure and function across cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 28, 303-320.
 • Greenaus, J. H., Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10, 76-88.
 • Katz, D. & Kahn, R. L. (1979). Społeczna psychologia organizacji. Warszawa: PWN.
 • Kossek, E. E. & Ozeki, C. (1998). Work-family conflict, policies, and the job-life satisfaction relationship: A review and directions for organizational behavior - human resources research. Journal of Applied Psychology, 83, 2, 139-149.
 • Major, D., Fletcher, T., Davis, D., & Germano, L. (2008). The influence of work-family culture and workplace relationships on work interference with family: A multilevel model. Journal of Organizational Behavior, 29, 881-897.[WoS]
 • Mesmer-Magnus, J. R., Viswesvaran, C. (2005). Convergence between measures of work-to-family and family-to-work conflict: A meta analytic examination. Journal of Vocational Behavior, 67, 215-232.
 • Netemeyer, R. G., Boles, J. S., McMurrian, R. (1996). Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales. Journal of Applied Psychology, 81, 400-410.
 • Perent-Thirion, A., Macias, E. F., Hurley, J. & Vermeylen, G. (2007). Fourth European Working Conditions Survey 2005. European Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Community.
 • Spector, P. E., & Jex, S. M. (1998). Development of four self-report measures of job stressors and strain: Interpersonal Conflict at Work Scale, Organizational Constraints Scale, Quantitative Workload Inventory, and Physical Symptoms Inventory. Journal of Occupational Health Psychology, 3, 356-367.
 • Spector, P. E., Allen, T. D., Poelmans, S., Lappiere, L. M., Cooper, C. L., O'Driscoll, M., Sanchez, J. I. (2007). Cross-national differences in relationships of work demands, job satisfaction and turnover intentions with work-family conflict. Personnel Psychology, 60, 4, 805-835.
 • Yang, N., Chen, C. C., Choi, J. & Zou, Y. (2000). Sources of work-family conflict: A Sino-U. S. comparison of the effects of work and family demands. Academy of Management Journal, 43, 1, 113-123.
 • Zalewska, A. (2008). Konflikty "praca-rodzina" - ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar Konfliktów, [w:] L. Golińska, B. Dudek i I. Janicka (red.), Rodzina i praca w perspektywie wyzwań i zagrożeń. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10167-011-0007-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.