PL EN


2011 | 36 | 2 | 7-25
Article title

Social conflict and its functions. Between destruction and creation

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Keywords
Publisher
Year
Volume
36
Issue
2
Pages
7-25
Physical description
Dates
published
2011-01-01
online
2012-02-14
Contributors
References
 • Allport G.W. (1937). Personality: A Psychological Interpretation, New York.
 • Białoszewski H. (1983). Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, PWN, Warszawa.
 • Bielawski J. (2000). Ibn Chaldun, "Myśli i Ludzie", Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Calimani R. (2002). Historia getta weneckiego, tłum. T. Jekielowa, Czytelnik, Warszawa.
 • Collins R. (2006). Konfliktowa teoria stratyfikacji, tłum. P. Sadura, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, A. Jasińska-Kania i in. (red.), t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Coser L.A. (1975). Społeczne funkcje konfliktu, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, W. Derczyńska, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), PWN, Warszawa.
 • Coser L.A. (2005). Konflikt z grupami zewnętrznymi a struktura grupowa, [w:] Socjologia. Lektury, P. Sztompka, M. Kucia (red.), Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Dahrendorf R. (1975). Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, W. Derczyńska, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), PWN, Warszawa.
 • Dahrendorf R. (1993). Nowoczesny konflikt społeczny, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.
 • Gella A. (1966). Ewolucjonizm a początki socjologii (L. Gumplowicz i L.F. Ward), Polska Akademia Nauk, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Goffman E. (2006). Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gumplowicz L. (1892). Die Soziologische Staatsidee ("Festschrift der. K.k. Carl-Franzes Universitat" zur Jahres-freier am 15 Nov. 1892), Graz.
 • Gumplowicz L. (1909). Rasse und Staat, wyd. 2, Innsbruk.
 • Gumplowicz L. (1911). Filozofia społeczna, E. Wende i Spółka, Warszawa.
 • Gumplowicz L. (1887). System socjologii, Spółka Nakładowa, Warszawa.
 • Kautsky K. (1963). Materialistyczne pojmowanie dziejów, t. 2, cz. 1, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Kimmla G. (2005). Socjologia, "Biblioteka Socjologiczna", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marks K., Engels F. (1992). Manifest komunistyczny, tłum. T. Zabłudowski, [w:] K. Marks i F. Engels, Dzieła, t. 4, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Siemaszko A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, Warszawa.
 • Simmel G. (1980). Konflikt w kulturze współczesnej, [w:] S. Magala, Simmel, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Turner J.H. (2004). Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Weber M. (1998). Polityka jako zawód i powołanie, tłum. A. Kopacki, P. Dybel, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Weber M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Biblioteka Socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wróblewski P. (2007). Mobilizacja i konflikt etniczny. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10225-012-0010-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.