PL EN


2011 | 36 | 2 | 27-46
Article title

Locality in the shadow of globalization

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Keywords
Publisher
Year
Volume
36
Issue
2
Pages
27-46
Physical description
Dates
published
2011-01-01
online
2012-02-14
Contributors
author
References
 • Appadurai A., (1995), The Production of Locality, [w:] Counterworks: Managing the Diversity of Knowledge, (red.) Fardon R., Routledge, London.
 • Appadurai A., (2005) Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.
 • Ash A., Thrift N., (2002), Cities. Reimagining the Urban, Blackwell Publishers, London.
 • Barber B., (1997), Dżihad kontra McŚwiat, przeł. Hanna Jankowska, MUZA, Warszawa.
 • Catells M., (2007), Społeczeństwo sieci, przeł. K. Pawluś, M. Marody, J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • De Tocqueville A., (1976), O demokracji w Ameryce, PIW, Warszawa.
 • Featherstone M., (2002), Global culture: An Introduction, [w:] Global culture: nationalism, globalization and modernity, M. Featherstone (red.), SAGE, London.
 • Ettlinger N., (1999), Local trajectories in the global economy, "Progress in Human Geography", No 23.
 • Friedman Th.L., (2001), Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Giddens A., (2001), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giddens A., (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Giddens A., (2004), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hannerz U., (2006), Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, tłum. K. Franek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Friedman Thomas L., (2001), Lexus i drzewo oliwne - zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Friedman Thomas L., (2006), Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, przeł. T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Friedman J., (2008), Global systems, globalization, and anthropological theory, [w:] Frontiers of Globalization Research: Theoretical and Methodological Approaches, I. Rossi (red.), Springer, New York.
 • Huntington S., (1997), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza, Warszawa.
 • Jones M., MacLeod G. (2004), Regional spaces, spaces of regionalism: territory, insurgent politics and the English question, "Transactions of the Institute of British Geographers", No 29 (4).[Crossref]
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S., (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Lechner F.J., Boli J., (2004), The Globalization Reader, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Łukowski W., (2006), Lokalny i uniwersalny wymiar konstruowania ojczyzny, [w:] Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, J. Kurczewska (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Magnaghi A., (2010), Wielkomiejska wioska
 • Massey D.B., (2005), For Space, Sage, London.
 • Misiak W. (2007), Globalizacja: więcej niż podręcznik. Społeczeństwo, kultura, polityka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Putnam R., (2009), Samotna gra w kręgle, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Rhedding-Jones J., (2002), English Elsewhere: Glocalization, Assessment and Ethics, "Journal of Curriculum Studies", No 34, 4.
 • Ritzer G., (1999), MacDonaldyzacja społeczeństwa, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Robertson R., (1995), Glocalization: Time - Space and Homogenity - Heterogenity, [w:] Global Modernities, M. Featherston, S. Lash, R. Robertson (red.), Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Dehli.
 • Rossi I., (2008), Frontiers of globalization research: theoretical and methodological approaches, Springer, New York.
 • Roudometof V., (2005), Transnationalism, Cosmopolitanism and Glocalization, "Current Sociology", No 53 (1).[Crossref]
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, "Dziennik Urzędowy" z dnia 30 sierpnia 2010 r., nr 158 poz. 1067.
 • Sassen S., (2007), A Sociology of Globalization, W.W. Norton, New York.
 • Stiglitz J.E, (2004), Globalizacja, tłum. H. Simbierowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Starosta P., (2000), Globalizacja i nowy komunitaryzm, "Kultura i Społeczeństwo", t. 44, nr 3.
 • Starosta P., (2001), Społeczne skutki globalizacji, [w:] Globalizacja, J. Klich (red.), ISS, Kraków.
 • Strassoldo R., (1992), Globalism and Localism: Theoretical Reflections and some Evidence, [w:] Globalisation and Territorial Identities, Z. Mlinar (red.), Ashgate Publishing Aldershot Avebury.
 • Szczepański M.S., (2002), Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Sztomka P., (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Tönnies F., (2008), Wspólnota i stowarzyszenie, tłum. M. Łukasiewicz, wydanie drugie, Wydawnic-two Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wallerstein I., (2007), Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, tłum. K. Gawlicz, M. Starnawski, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10225-012-0011-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.