PL EN


2011 | 36 | 2 | 113-129
Article title

Small farms and their owners in the Polish countryside Sociological reflections

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Keywords
Publisher
Year
Volume
36
Issue
2
Pages
113-129
Physical description
Dates
published
2011-01-01
online
2012-02-14
Contributors
References
 • Baum R., Wielicki W. (2007). Prognoza przeobrażeń w rolnictwie do 2030 roku w kontekście zrównoważonego rozwoju, "Wieś i Rolnictwo", 1, s. 19-32.
 • Chlebicka A., Falkowski J., Wołek T. (2009). Małe gospodarstw w Polsce - charakterystyk, FAPA, Warszawa.
 • Draus E. (2007). Zmiany agrarne w województwie podkarpacki, tendencje na przyszłość, [w:] Pilne potrzeby do rozwiązania w rolnictwie polskim, B. Chmielewska (red.), IERiGŻ, Warszwa.
 • Fuga A. (2007). Les groupes sociaux ruraux transitionnels, [w:] Y. Lugenbuhl, Nouvelles urbanites, nouvelles ruralites en Europe, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles-Bern-Berlin-Frankfurt-New York-Oxford-Wien.
 • Halamska M. (1998). Dekolektywizacja rolnictwa w Europie Środkowej i jej społeczne konsekwencje, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Halamska M. (2005). Polski »koniec chłopów«, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, A. Rosner (red.), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Halamska M. (2007). Agrarne, ekonomiczne i społeczne zróżnicowanie wsi, [w:] Jedna Polska. Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, A. Kojder (red.), Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 • Józwiak W. (2006). Funkcjonowanie i role społeczne najmniejszych gospodarstw rolnych, "Wieś i Rolnictwo", 2 s. 29-40.
 • Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiński P. (2007). Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 9, z. 2, Warszawa-Kraków-Poznań.
 • Niewiadomski K. (2006). Wybrane aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, "Wieś i Rolnictwo", 2, s. 59-78.
 • Poczta W. (2006). Przemiany w rolnictwie, [w:] Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa.
 • Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiński P. (2007). Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", z. 2, t. 9, Warszawa-Kraków-Poznań.
 • Rey V., Gerbaud F., (1996), Les nouvelles campagnes d'Europe centre-orientale, CNRS Editions, Paris.
 • Sikorska A. (2003). Gospodarstwa socjalne w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi, IERiGŻ, Warszawa.
 • Toczyński T. (2008). Regionalne zróżnicowanie nakładów pracy w polskim rolnictwie, [w:] Zagadnienia produktywności, regionalnego zróżnicowania nakładów pracy i kredytowania produkcji rolniczej w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Z. Floriańczyk (red.), IERiGŻ, Warszawa.
 • Wilkin J. (2006). Sami swoi? Polscy rolnicy w UE, [w:] Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa.
 • Zegar J. (2007). Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych w Polsce, "Wieś i Rolnictwo", 1, s. 33-57.
 • Zegar J., Wilk W. (2007). Zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w świetle wybranych kryteriów, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10225-012-0016-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.