PL EN


2013 | 20 | 2 | 133-149
Article title

Personality similarities of voters and politicians as a factor of election support

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article attempts to analyze the importance of personality factors in voting decisions. For the analysis there was used the concept of the “big five” - five personality traits: extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism and openness. The study indicates that personality similarity between politicians and their constituents may be a factor in electoral support.
PL
W artykule podjęto próbę analizy znaczenia czynników osobowościowych przy podejmowaniu decyzji wyborczych, do której wykorzystano koncepcję „wielkiej piątki”, czyli pięciu cech osobowości: ekstrawersji, ugodowości, sumienności, otwartości i neurotyczności. Przeprowadzone badania wskazują, że podobieństwo osobowościowe między politykami i ich wyborcami może być czynnikiem poparcia wyborczego.
Publisher
Year
Volume
20
Issue
2
Pages
133-149
Physical description
Dates
published
2013-12-01
online
2014-05-17
Contributors
References
  • Caprara, G., Barbaranelli, C., Zimbardo, Ph.G. 2002. When Parsimony Subdues Distinctiveness: Simplified Public Perceptions of Politicians’ Personality, ”Political Psychology” vol. 23, nr 1.
  • Caprara, G., Zimbardo, Ph.G. 2004. Personalizing Politics. A Congruency Model of Political Preference, “American Psychologist” vol. 59, nr 7.
  • Cervone, D., Pervin, L.A. 2011. Osobowość. Teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Charmez, K. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa.
  • Glaser, B.G., Strauss, A.L. 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej, Nomos, Kraków.
  • Skarżyńska, K. 2005. Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10226-012-0043-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.