PL EN


2009 | 1 | 1 | 19-28
Article title

Information and Knowledge Management as a New Phase in Management Theory Development

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the following hypothesis: currently we are witnessing a creation of a new management concept in organizational science and management. This concept, which was created after the system concept, can be called the information or knowledge management concept. It was created and is developing due to the development of IT (Information Technology). It is the result of a certain need connected with the development of management science and progress in economical sciences and IT technologies. Problems of electronic economy, the most dynamically developing branch of global economy, require quite a different approach than in current management methods. Therefore the development of this concept is linked with the development of IT and management methods connected with it.
Publisher
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
19-28
Physical description
Dates
published
2009-01-01
online
2012-03-19
Contributors
 • Faculty of Management, Warsaw University of Technology, 02-524 Warszawa, Poland
References
 • Abramowicz W. - Filtracja informacji. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Ashby R. W. - Wstęp do cybernetyki. PWN, Warszawa 1963.
 • Beer M. - Organization Change and Development. Goodyear Publishing Company, Santa Monica 1980.
 • Byrne J. A., Brandt R. - The Virtual Corporation, [in] Business Week, 8.02.1993.
 • Celary W. (ed.) - Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego - raport o rozwoju społecznym. NDP, Warszawa 2002.
 • Drucker P. - The New Organization [in] Harvard Business Review, No. 1-2, 1998.
 • Drucker P. - The Next Society, A Survey of the Near Future [in] The Economist, Vol. 361, No. 8246, 2001.
 • Forlicz S. - Informacja w biznesie. PWE, Warszawa 2008.
 • Gierszewska G. - Zarządzanie wiedzą. WSHiP, Warszawa 2009.
 • Griffin R. W. - Podstawy zarządzania organizacją. PWN, Warszawa 1996.
 • Grodkowski W. - Komunikowanie interpersonalne. Hansa Communication. Warszawa 2001.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (ed.) - W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (ed.) - Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Difin, Warszawa 2002.
 • Hammer M, Champy J. - Reengineering the Corporation. HarperCollins, New York 1993.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J. - Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcja i praktyka,. ODiDK, Gdańsk 2002.
 • Jemielniak D., Koźmiński A. (ed.) - Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kindar J., Management, D. C. - Heath and Company. Lexington, Toronto 1988.
 • Kisielnicki J. - Szkoła zarządzania informacja i wiedzą jako nowy kierunek rozwoju nauk organizacji i zarządzania [in] Zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania UW, No. 1/2005, pp. 8-18, Warszawa 2005.
 • Kisielnicki J. (ed.) - Modern Organization in Virtual Communities. IRMA - Press Hershey, London, Bejing 2002.
 • Kisielnicki J. (ed.) - Informatyka narzędziem zarządzania w XXI wieku. PJWSTK, Warszawa 2003.
 • Kisielnicki J. (ed.) - Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. WSHiP, Warszawa 2003.
 • Kisielnicki J. - Zarządzanie informacją, czyli rozważania nad tym czy powstaje nowa szkoła w naukach organizacji i zarządzania? [in] Organizacja i Kierowanie, No. 4, pp. 121, 2002.
 • Kisielnicki J. - Zarządzanie. PWE, Warszawa 2008.
 • Kisielnicki J. - Virtual Organization as a Product of Information Society [in] Informatica No. 22, pp. 3, 1998.
 • Kołodko G. - Wirujący świat. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Koźmiński A. - Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy [in] Strategia rozwoju Polski u progu XX wieku, Komitet Prognoz" Polska 200 Plus" PAN, Warszawa 2001.
 • Martin J. - Cybercorp. The New Business Revolution, New York 1996.
 • Martyniak Z. (ed.) - Zarządzanie informacją i komunikacją. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 • McDermott R. - Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Know Management [in] California Management Review, Vol. 41, No. 4, 1999.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. - Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku: Wybrane koncepcje i metody. Difin, Warszawa 2002.
 • Morgan G. - Obrazy organizacji. PWN, Warszawa 1997.
 • Nanda A. - Family Freud: Andersen v. Andersen [in] HBS Working Paper, No. 9-800-064, 2002.
 • Nonaka I., Takeuchi H. - Kreowanie wiedzą w organizacji. Poltext, Warszawa 2000.
 • Perechuda K. - Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych. Wyd AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Porter M. E. - Strategy and the Internet [in] Harvard Business Review, pp. 63-78, March 2001.
 • Quinn. J. B. - The Intelligent Enterprise. The Free Press, New York 1992.
 • Schermerhorn J. R. jr. - Zarządzanie. PWE, Warszawa 2008.
 • Scholzch Ch. - Virtuelle Unternehmen - Organisatorische Revolution mit Strategischer Implikation [in] Management & Computer, No. 2, 1996.
 • Steward J. - Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się miedzy ludźmi. WN-PWN, Warszawa 2000.
 • Sudoł S. - Nauki o zarządzaniu węzłowe problemy i kontrowersje. TNOIK, Toruń 2007.
 • Tiwana A. - Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM. Placet, Warszawa 2003.
 • Tiwana A. - The Practical Techniques for Building a Knowledge Management System, Prentice Hall PTR, New Jersey 1999.
 • Toffler A., Toffler H. - Budowanie nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Zysk S-ka, Poznań 1999.
 • Turban E, Aronson, J. E. - DSS and Intelligent Systems. Prentice Hall, New Jersey 2001.
 • Wawrzyniak B. - Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie [in] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr i WSPiZ, Warszawa 2001.
 • Wiener N. - Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w człowieku i maszynie. WNT, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10238-012-0002-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.