PL EN


2009 | 1 | 2 | 95-110
Article title

Management Information in Administration Systems

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Management information is the basis for decision making. The essential meaning of the management information is noticed in the administrative systems, through the analysis of the character and usefulness of the management information, as legal information that is published in the form of internal and external legal acts. Specification of the legal acts, connected with the activities of the administrative unit, requires undertaking of certain methodology of the conduct. Process approach, based on the specification of the processes realized in the administrative unit and related legal acts, is suggested. Case study related to a faculty at the University is an example of the use of presented proposal.
Publisher
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
95-110
Physical description
Dates
published
2009-01-01
online
2012-03-19
Contributors
 • Faculty of Management, Warsaw University of Technology, 02-524 Warszawa, Poland
References
 • Davenport T. H., Prusak L. - Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press, Boston 1998.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. - Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. DIFIN, Warszawa 2004.
 • Inmon W. H. - Building the Data Warehouse, Fourth Edition. Wiley Publishing Inc., Canada 2005.
 • Kasprzak T. - Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji. Seria: Studia Informatyki Gospodarczej. WNE UW, Warszawa 2000.
 • Kotarbiński T. - Traktat o dobrej robocie. Ossolineum 1973.
 • Krupa T. - Elementy organizacji. Zasoby i zadania. Warszawa, WNT 2006.
 • Kasprzak T. (ed.) - Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Studia Informatyki Gospodarczej. Difin, Warszawa 2005.
 • Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ostrowska T. M. - Relacyjne Systemy Bazodanow. Podstawy projektowania i eksploatacji. PW, Warszawa 2002.
 • Poe V., Klauer P., Brobst S. - Tworzenie hurtowni danych. WNT, Warszawa 2000.
 • Dz.U. 2002 nr 100 poz. 908. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej.
 • Dz.U. z 1974 r. nr 24 poz. 141. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • DZ. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10238-012-0013-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.