PL EN


2010 | 2 | 1 | 71-98
Article title

Modeling of Polish Enterprises Insolvency Processes with the Use of Gorbatov Characterization Principle - Research Results

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Economical activities of enterprises should be based on such managerial decisions that assure quick and effective adjustment of the company to the changes that appear in the market. Enterprises, which are not able to use their opportunities and avoid threats, are bound to face the thread of insolvency. Effects of the insolvency are felt not only by the enterprise, but also by its creditors. Therefore, it is necessary to elaborate a warning system that will beforehand allow diagnosing the condition of the enterprise and setting necessary directions for the company to avoid insolvency. The article presents research results on the use of characterization theory in the creation of insolvency threat evaluation model based on Polish enterprises.
Publisher
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
71-98
Physical description
Dates
published
2010-01-01
online
2012-03-20
Contributors
 • Faculty of Management, Warsaw University of Technology, 02-524 Warszawa, Poland
author
 • Faculty of Management, Warsaw University of Technology, 02-524 Warszawa, Poland
References
 • Balcaen S., Ooghe, H. - Alternative methodologies in studies on business failure: do they produce better results than the classic statistical methods? Working Paper, 20004/16, Vlerick Leuven Gent Management School, 2004.
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Czajka D. - Przedsiębiorstwo w kryzysie. Upadłość lub układ. Zrzeszenia Prawników Polskich, Centrum Informacji Prawno-Finansowej, Warszawa 1999.
 • Drucker P. - Zawód menadżer. Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2004.
 • Gorbatov V. A. - Semantičeskaya teorija projektovanija avtomatov. Izd. Energija, Moskva 1979.
 • Jakubczyc J. - Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • Krupa T. - Elementy organizacji. Zasoby i zadania. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2006.
 • Mączyńska E. (ed.) - Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Tom XCII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Nazaretow W. M., Kim D. P., Krupa T. - Techniczna imitacja intelektu. WNT, Warszawa 1991.
 • Nogalski B., Marcinkiewicz H. - Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2004.
 • Prusak B. - Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Diffin, Warszawa 2005.
 • Sierpińska M., Wędzki D. - Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Sull D. N. - Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • Tyran M.R - Wskaźniki finansowe. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Urbanowska-Sojkin E. - Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Wędzki D. - Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 • White M. - The Corporate Bankruptcy Decision [in] Journal of Economic Perspectives, No. 3 (2), Spring 1989, pp. 129-151.[Crossref]
 • Zelek A. - Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2003.
 • Zimniewicz K. - Nauka o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa - Poznań 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10238-012-0022-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.