PL EN


2014 | 20 | 1-2 | 135-152
Article title

Conditions of Poland’s foreign and security policy within the EU and NATO environment

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is an attempt to answer the question about the state of Poland’s security after the first decade of the twenty-first century, what are its determinants, what kind of challenges Poland faces and which of them may turn into a threat and which into an opportunity, or what Polish potential is and which of its components determine its position on the international arena. It is achieved through a detailed analysis of actions undertaken by Poland in the international arena to strengthen its international position as well as the level of its security. Thus, the aim is to identify those determinants which may contribute to establishing a stronger position and which can create problems and become a formidable challenge in the context of various aspects of security, and even develop into a threat. Unfortunately, the picture which comes out of the above mentioned analysis is not optimistic and the impression is that Poland did not use the chance it was given after the accession to the NATO and the EU.
Publisher
Year
Volume
20
Issue
1-2
Pages
135-152
Physical description
Dates
published
2014-01-01
online
2015-08-04
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, annique@wp.pl
References
 • Bartosiewicz, P. (2010). Peryferie peryferii „europejskiego banana” [in:] M. Marczewska-Rytko, Polska w strukturach Unii Europejskiej. Doświadczenia - oczekiwania - wyzwania. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, p. 95.
 • Gostyńska, A., Parkes R. (eds.)(2012). Towards a V4 Position on the Future of Europe. Warszawa: Polish Institute of International Aff airs, p. 11.
 • Madej, M. (ed.)(2010), Cooperation on security in Central Europe: sharing V4 experience with the neighboring regions. Warszawa: Polish Institute of International Aff airs, p. 57-62.
 • Nowak, A.Z. (2006). Ocena efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej jako podstawa wspierania europejskich aspiracji Ukrainy”, [in:] J. Borkowski (ed.), Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, Warszawa: Centrum Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, p. 74-77.
 • Lorenz, W. (2013). Grupa bojowa UE - szansa na przełom we współpracy Grupy Wyszehradzkiej?, Biuletyn PISM nr 38 (1014), Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Łastawski, K. (2007) Three Years of Poland’s Membership In the European Union. Analysis of the Social and Economic Costs and Benefi ts Att ributable to Accession to the European Union - Poland and other countries of the Region, Warszawa: Offi ce of the Committ ee for European Integration, Analyses and Strategies Department, p. 11-18.
 • E. Kaliszuk, K. Marczewski (ed.)(2009). Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 • Kuźniar, R. (2002). Ewolucja międzynarodowych uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku, [in:] R. Kuźniar, K. Szczepanik (ed.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002. Warszawa: Wydawnictwo ASKON, p. 57.
 • Szczerski, K. (2009). Polityka wschodnia Unii Europejskiej a strategia Grupy Wyszehradzkiej. [in:] I. Albrycht (ed.), Partnerstwo Wschodnie w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Kościuszki - Instytut Integracji Europejskiej, Kraków 2009, p. 52, p. 54.
 • Żurawski vel Grajewski, P. (2009). Geopolityka- siła - wola. Rzeczypospolitej zmagania z lose. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, p. 341-379.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10241-012-0029-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.