PL EN


2012 | 1 | 185-202
Article title

O niektórych zarzutach względem stanowiska minimalizmu w sporze o indywiduację działań

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W artykule zaprezentowane zostały założenia i konsekwencje koncepcji minimalizmu internalistycznego Donalda Davidsona w sporze o indywiduację działań na gruncie analitycznej fi lozofi i działania. Przedstawiono również wybrane argumenty przeciwko temu stanowisku wysuwane z pozycji teorii konkurencyjnych (moderacjonizm, maksymalizm). W związku z tym faktem ukazano, w jaki sposób możliwa jest obrona – skądinąd eksplanacyjnie płodnej – minimalistycznej teorii działania, oraz wysłowiono podstawowe trudności, z którymi borykają się teorie opozycyjne.
Year
Issue
1
Pages
185-202
Physical description
Dates
online
2012-11-19
Contributors
author
References
 • Anscombe G.E.M., Intention, Oxford 1957.
 • Bennett J., Shooting, Killing and Dying, „Canadian Journal of Philosophy”1973, vol. 3, nr 2, s. 315–323.
 • Danto A., What We Can Do, „The Journal of Philosophy” 1963, vol. 60, nr 15,s. 435–445.[Crossref]
 • Davidson D., Essays on Action and Events, Oxford 1980.
 • Feinberg J., Action and Responsibility, (w:) tenże, Essays in the Theory ofResponsibility, New Jersey 1970, s. 119–151.
 • Goldman A.I., A Theory of Human Action, New Jersey 1970.
 • Goldman A.I., The Individuation of Action, „Journal of Philosophy” 1971,vol. 68, nr 21, s. 761–774.[Crossref]
 • Grygianiec M., Monizm anomalny i epifenomenalizm, „Filozofi a Nauki” 2009,nr 2 (66), s. 5–20.
 • Hornsby J., Actions, Oxford 1980.
 • Hornsby J., Actions in Their Circumstances, (w:) A. Ford, J. Hornsby, F. Stoutland(red.), Essays on Anscombe’s Intention, Cambridge 2011, s. 105–127.
 • Lowe J.E., Personal Agency. The Metaphysics of Mind and Action, Oxford2008.
 • Kim J., On the Psycho-physical Identity Theory, „American PhilosophicalQuarterly” 1966, vol. III, nr 3, s. 227–235.
 • Klinowski M., Logiczna problematyka czynu i sprawstwa, Kraków 2011.
 • Mossel B., The Individuation of Actions, „Australasian Journal of Philosophy”2001, vol. 79, nr 2, s. 258–278.
 • Paprzycka K., Analityczna filozofia działania: problemy i stanowiska, (w:)R. Poczobut, M. Miłkowski (red.), Przewodnik po filozofii umysłu, Kraków2012 (w druku).
 • Paprzycka K., Jak zaniechania mogą pomóc w zrozumieniu, czym są działania?„Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2003, t. 7, nr 1, s. 274–284.
 • Paprzycka K., Problem indywiduacji i internalizacji działań, „Analiza i Egzystencja”2010, nr 11, s. 291–315.
 • Paprzycka K., Zarzut epifenomenalizmu jako zarzut zewnętrzny względemmonizmu anomalnego, „Filozofi a Nauki” 2011, nr 2 (74), s. 135–152.
 • Pietroski P., Actions, Adjuncts, and Agency, „Mind” 1998, nr 107 (425),s. 73–111.
 • Thalberg I., Perception, Emotion & Action. A Component Approach, Oxford1977.
 • Thomson J.J., The Time of Killing, „Journal of Philosophy” 1971, vol. LXVIII,nr 5, s. 115–132.
 • Vermazen B., Negative Acts, (w:) B. Vermazen, M.B. Hintikka (red.), Essayson Davidson and Events, Oxford 1985, s. 93–104.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0012-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.