PL EN


2012 | 1 | 203-219
Article title

Superweniencja u Donalda Davidsona

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Pierwsza część artykułu skupia się na omówieniu pojęcia superweniencji w postaciach, w jakich funkcjonuje ono we współczesnej fi lozofi i, oraz próbie pogodzenia niektórych z tych wersji z monizmem anomalnym Donalda Davidsona. Druga część omawia relację łączącą to, co mentalne, z tym, co fi zyczne, podaną przez samego Davidsona, która wydaje się różnić od funkcjonujących obecnie defi nicji superweniencji. Artykuł jest próbą opisania tej relacji tak, by była zgodna z myślą Davidsona, oraz obrony jego stanowiska przed zarzutem niespójności superweniencji z monizmem anomalnym.
Year
Issue
1
Pages
203-219
Physical description
Dates
online
2012-01-19
Contributors
References
  • Davidson D. (1980a), Events as Particulars, w: tenże, Essays on Action andEvents, Oxford: Clarendon Press, s. 181–187.
  • Davidson D. (1980b), Mental Events, w: tenże, Essays on Action and Events,Oxford: Clarendon Press, s. 206–227.
  • Davidson D. (1980c), The Individuation of Events, w: tenże, Essays on Actionand Events, Oxford: Clarendon Press, s. 163–180.
  • Davidson D. (1992), Zdarzenia mentalne, w: tenże, Eseje o prawdzie, językui umyśle, przeł. T. Baszniak, Warszawa: PWN, s. 163–193.
  • Davidson D. (2008), Myślące przyczyny, przeł. M. Iwanicki, w: E. Morawska(red.), Analityczna metafizyka umysłu, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN,s. 127–142.
  • Kim J. (2003), Philosophy of Mind and Psychology, w: K. Ludwig (red.),Donald Davidson, Cambridge: University Press, s. 113–136.
  • Kim J. (2008), Mit nieredukcyjnego materializmu, przeł. P. Gutkowski, T. Szubka,w: E. Morawska (red.), Analityczna metafizyka umysłu, Warszawa:Wydawnictwo IFiS PAN, s. 76–97.
  • Krajewski W. (1998), Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznychi fi lozofi cznych, Warszawa: Książka i Wiedza.
  • Stalnaker R. (2008), Odmiany superweniencji, przeł. T. Ciecierski, w: E. Morawska(red.), Analityczna metafizyka umysłu, Warszawa: Wydawnictwo IFiSPAN, s. 98–125.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0013-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.