PL EN


2012 | 1 | 221-236
Article title

Davidson i Rorty o metaforze

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W słynnym tekście What Metaphors Mean Donald Davidson zaproponował niezwykle nowatorskie podejście do zagadnienia metafory. Stwierdził mianowicie, że nie przysługuje jej żadne inne znaczenie poza znaczeniem dosłownym. Zerwał tym samym z tradycyjnym przekonaniem – podzielanym przez fi lozofów i lingwistów – że metafora posiada dodatkowe znaczenie fi guratywne, w którym jest zakodowana treść poznawcza. Przekonanie to, według Davidsona, wynika z błędnego utożsamienia domniemanego znaczenia z efektem, jaki metafora wywołuje w odbiorcy – z myślami, jakie prowokuje, podobieństwami, które pomaga dostrzec. Metafora, twierdzi Davidson – tak jak żart, obraz czy uderzenie kogoś w głowę – znajduje się poza granicami semantyki i jest kwestią użycia. Artykuł zestawia teorię metafory Davidsona z jej interpretacją dokonaną przez Richarda Rorty’ego, który czyni z niej fundament swojej szeroko zakrojonej wizji zmian słowników składających się na historię ludzkiej myśli. Według autorki, interpretacja Rorty’ego, chociaż śmiała i kontrowersyjna, jest mimo to przekonująca, niezwykle płodna i oferuje cenny wgląd w rozumienie działania metafory.
Year
Issue
1
Pages
221-236
Physical description
Dates
online
2012-11-19
Contributors
References
  • Davidson D., A Nice Derangement of Epitaphs, w: The Essential Davidson,Oxford University Press, Oxford 2006.
  • Davidson D., What Metaphors Mean, w: tenże, Inquiries into Truth and Interpretation,Clarendon Press, Oxford 2001.
  • Davidson D., Eseje o prawdzie, języku i umyśle, opr. Barbara Stanosz, PWN,Warszawa 1992.
  • Rorty R., Nieznane szumy: Hesse i Davidson o metaforze, w: R. Rorty, Obiektywność,relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne, t. 1, przeł. J. Margański,Aletheia, Warszawa 1999.
  • Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, WAB, Warszawa2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0014-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.