PL EN


2012 | 2 | 349-362
Article title

Przyjemność i działanie w performansie, performatyce i sztukach performatywnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W popularnych współcześnie pojęciach performansu, performatyki i sztuk performatywnych akcentuje się ich aspekt widowiskowości. Przemilcza się natomiast fundamentalny ich wymiar - czynnościowy. Prezentowana wypowiedź skupia się na zagadnieniu działania jako wspólnej podstawy dla ujęcia wszystkich trzech, dość różnych zakresowo i treściowo pojęć. W tekście proponuje się perspektywę historyczną, pomijaną w obecnej estetyce, w celu wydobycia esencjalnych znaczeń przyjemności i działania, zintegrowanych z koncepcją osoby.
Year
Issue
2
Pages
349-362
Physical description
Dates
published
2012-06-01
online
2013-03-08
Contributors
author
References
 • Arystoteles (1994), Dzieła wszystkie, t. 5: Etyka Nikomachejska, Etyka Wielka,Etyka Eudemejska, O cnotach i wadach, przeł. D. Gromska, L. Regner, W. Wróblewski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Austin J.L. (1993), Mówienie i poznawanie, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Carlson M. (2007), Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • The Cambridge Companion to Performance Studies (2008), red. T.C. Davis, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Davis T.C. (2008), “Introduction”, w: The Cambridge Companion to PerformanceStudies, red. T.C. Davis, Cambridge: Cambridge University Press, s. 1-8.
 • Fischer-Lichte E. (2008), Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Goffman E. (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. DatnerŚpiewak, P. Śpiewak, Warszawa: Aletheia.
 • Goldberg R.L. (2011), Performance Art. From Futurism to the Present, New York: Thames&Hudson Inc.
 • Gołaszewska M. (1984), Zarys estetyki, Warszawa: PWN.
 • Grotowski J. (1990), Teksty z lat 1965-1969, Wrocław: Wydawnictwo Centralnego Programu Badań Podstawowych.
 • Kershaw B. (2008), Performance as research: live events and documents, w: The Cambridge Companion to Performance Studies (2008), red. T.C. Davis, Cambridge: Cambridge University Press, s. 23-45.
 • Kosiński D. (2009), Grotowski. Przewodnik, Wrocław: Instytut im. Jerzego Grotowskiego.
 • Kubikowski T. (2004), Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości, Warszawa: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza.
 • McKenzie J. (2011), Performuj albo... Od dyscypliny do performansu, przeł. T. Kubikowski, Kraków: Universitas.
 • Poltner G. (2011), Estetyka filozoficzna, przeł. J. Zychowicz, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Rand A. 2000, Cnota egoizmu, przeł. J. Łoziński, Poznań: Zysk i Spółka.
 • Rokem F. (2010), Philosophers and Thespians. Thinking Performance, Stanford: Stanford University Press.
 • Ryle G., Gallie W.B. (1954), Symposium: “Pleasure”, “Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes”, t. 28, s. 135-164.
 • Schechner R. (2006), Performatyka. Wstęp, przeł. T. Kubikowski, Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno- Kulturowych.
 • Siray M. (2009), Performance and Performativity, Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Tatarkiewicz W. (1962), O szczęściu, Warszawa: PWN.
 • Taylor Ch.C.W. (1963), Pleasure, “Analysis”, t. 23, Supplement 1, s. 2-19. św. Tomasz z Akwinu (1980), Suma teologiczna, t. 1, zag. 78, art. 1, przeł. o. P. Bełch, OP, Londyn: Veritas, t. 6, cz. 1.
 • Weber S. (2009), Teatralność jako medium, przeł. J. Burzyński, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0034-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.