PL EN


2012 | 2 | 271-278
Article title

Racjonalność egzystencjalna ludzkości w XXI wieku

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Racjonalność egzystencjalna ludzkości (ludzkości postrzeganej w strukturach cywilizacyjnych, a realizowanej w strukturach politycznych suwerennych państw) stanowi zespół uwarunkowań oraz instytucji (także w sensie wzorców zachowań) zabezpieczających trwanie - w ewolucyjnej zmienności biologicznej oraz społecznej - egzystencji gatunku ludzkiego. Druga połowa XX wieku, w całokształcie swego rozwoju społeczno-gospodarczego, ukazała konieczność uwzględnienia uwarunkowań oraz instytucji globalnych.
Year
Issue
2
Pages
271-278
Physical description
Dates
published
2012-06-01
online
2013-03-08
Contributors
References
 • [1] Benedykt XVI, Caritas in veritate, Wydawnictwo AA, Kraków 2009.
 • [2] Bronk A., Zrozumieć świat współczesny, TN KUL, Lublin 1998.
 • [3] Copleston F., Historia filozofii, t. III, IW PAX, Warszawa 2001.
 • [4] Copleston F., Historia filozofii, t. VII, IW PAX, Warszawa 1995.
 • [5] Copleston F., Historia filozofii, t. VIII, IW PAX, Warszawa 1989.
 • [6] Copleston F., Historia filozofii, t. IX, IW PAX, Warszawa 1991.
 • [7] Economics, Ecology, Ethics, ed. H.E. Daly, W.H. Freeman, San Francisco 1980.
 • [8] Gawor L., O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Lublin 2002.
 • [9] Geoekonomia, red. E. Haliżak, Scholar, Warszawa 2012.
 • [10] Hawrylyshyn B., Droga do przyszłości, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1990.
 • [11] Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2000.
 • [12] Kłosiński K.A., Zrozumieć świat w cywilizacyjnym wymiarze, w: Gaudiumin litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa ProfesoraStanisława Wielgusa, red. ks. S. Janeczek i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 • [13] Kłosiński K.A., Świat - sterowanie bez rządzenia, w: Nowa ekonomiaa społeczeństwo, red. S. Partycki, t. 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 • [14] Kłosiński K.A., Elementy globalnej finansowej architektury. Kryzys finansowy, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • [15] Koneczny F.K., O wielości cywilizacyj, Kraków 1935.
 • [16] Kuzyk B.N., Jakowiec J.W., Ciwilizacii, t. 1: Teoria, istoria, dialog,buduszczeie, Moskwa 2006 (wersja elektroniczna).
 • [17] Kuzyk B.N., Jakowiec J.W., Ciwilizacii, t. 2: Teoria i istoria cywilizacii, Moskwa 2006 (wersja elektroniczna).
 • [18] Majewski E., Nauka o cywilizacji, t. 1: Prolegomena do socjologii i antropozofii, Warszawa 1912.
 • [19] Muszyński J., Megatrendy a polityka, Atla 2, Wrocław 2001.
 • [20] Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, red. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2012.
 • [21] Pajestka J., Prolegomena globalnej racjonalności człowieka, PWN, Warszawa 1990.
 • [22] Rechlewicz W., Elementy filozofii bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2012.
 • [23] Steuden S., Z rozważań nad mądrością, w: Dalej w tę samą stronę. Księgajubileuszowa dedykowana profesor Marii Braun-Gałkowskiej, red. I. Ulfik-Jaworska, A. Gała, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • [24] Tatje C., Successful on the World market, „Deutschland”, https://www. deutschland.de/en/topic/business/globalization-world-trade/successful-onthe- world-market, 13.08.2012.
 • [25] Weber M., Racjonalność, władza, odczarowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.
 • [26] Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0036-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.