PL EN


2012 | 2 | 389-399
Article title

Habermas i (nie)świadomość tego, co zostało utracone

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W artykule twierdzę, że tym, czego naprawdę brakuje w dzisiejszych społeczeństwach Zachodu jest nie, jak utrzymuje Habermas, wyłącznie ludzka solidarność, ale przede wszystkim Bóg i cnota. Utracona została autentyczna religijność i oparta na cnocie tradycja klasyczna. Efektem moderności jest eksplozja ludzkich pożądań. W świecie bez Boga i cnoty, rozum nad nimi nie panuje, lecz staje się ich biernym instrumentem. W miarę jak jednostki ulegają demoralizacji, tracą swoją cywilizację. Z tego powodu ateistyczny projekt moderności, który ulega radykalizacji w epoce postmodernistycznej, jest omyłką. Prowadzi Zachód do upadku. Jedynie dzięki działaniu, które można określić jako zwrot ku początkom, a mianowicie dzięki twórczemu powtórzeniu i przypomnieniu źródeł cywilizacji zachodniej - idei zawartych w kulturze klasycznej i chrześcijańskiej - upadająca cywilizacja może zostać odbudowana.
Year
Issue
2
Pages
389-399
Physical description
Dates
published
2012-06-01
online
2013-03-08
Contributors
References
 • Augustyn św. (2002), Państwo Boże, przeł. W. Kubicki. Kęty: Antyk.
 • Benedykt XVI (2006), Wykład w Ratyzbonie, „Pressje” 8, s. 188−197.
 • Butler J., Habermas J., Taylor Ch., West C. (2011), The Power of Religion inthe Public Sphere, New York: Columbia University Press.
 • Euben R.L. (1999), Mappling Modernities „Islamic” and „Western”, w: F.R. Dallmayr (red.), Border Crossing: Toward a Comparative PoliticalTheory, Lanham: Lexinton Books, s. 11-37.
 • Foucault M. (1980), Lecture Two: 14 January 1976, w: C. Gordon (red.), Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, New York: Pantheon, s. 92-108.
 • Habermas, J. (2000), Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków: Universitas.
 • Habermas, J. (2008), Ein Bewußtsein von dem, was fehlt , w: M. Reder, J. Schmidt (red.), Ein Bewußtsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mitJürgen Habermas, Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 26-36.
 • Habermas J. (2009), Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Habermas J. (2012), Świadomość tego, co zostało utracone, przeł. W.J. Korab- Karpowicz, „Pressje” 28, s. 228-233.
 • Habermas J., Ratzinger J. (2005), Dialektik der Säkularisierung: Über Vernunftund Religion, Jürgen Habermas, Josef Ratzinger, red. S. Lossi, Freiburg im Breisgau: GRIN.
 • Held K. (1993), „Mądry obywatel” u Machiavellego, w: B. Markiewicz (red.). Obywatel, odrodzenie pojęcia, Warszawa: IFiS PAN, s. 58-74.
 • Hobbes T. (2005), Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnegoi świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa: Aletheia.
 • Korab-Karpowicz W.J. (2010), Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa doLocke’a, Kęty: Marek Derewiecki.
 • Locke J. (1961), List o tolerancji, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa: PWN.
 • Wierzbicki A. (1996), Postmoderność, czyli kłopoty z moderną, „Ethos” 33-34, s. 116-118.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0037-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.