PL EN


2012 | 2 | 229-244
Article title

Czy zastosowanie teorii decyzji do prawa prowadzi do paradoksu?

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W artykule podejmuję się wykazania, że akceptacja twierdzeń dotyczących zastosowania teorii podejmowania decyzji do analiz prawa, formułowanych przez zwolenników podejścia do prawa zwanego ekonomiczną analizą prawa (ang. law & economics), prowadzi do paradoksu. Uważam, że na gruncie law& economics nie można bez popadania w paradoks pogodzić ze sobą twierdzeń o tym, że teoria podejmowania decyzji leży u podstaw ekonomicznych analiz prawa i dostarcza prawodawcy wiedzy niezbędnej do skutecznego wpływania na zachowania adresatów norm, z przekonaniem, że prawo stanowi instrument oddziaływania na zachowania. Przedstawiam rozumowanie, które prowadzi do paradoksalnych wniosków oraz jego ilustrację, opartą na analizach prowadzonych w pracach zwolenników law & economics. W zakończeniu formułuję hipotezy na temat możliwych źródeł powstania paradoksu.
Year
Issue
2
Pages
229-244
Physical description
Dates
published
2012-06-01
online
2013-03-08
Contributors
References
 • Arlen J.,Talley E. (2008), Experimental law and economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Cooter R., Ulen T. (2009), Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa: C.H. Beck.
 • Cooter R., Ulen, T. (2004), Law & economics, Boston: Addison Wesley.
 • Faralli C. (2005), The legacy of American legal realism, „Scandinavian Studies in Law” 48, s. 75-81.
 • Galbiati R., Vertova P. (2008), Obligations and cooperative behavior, „Games and Economic Behavior” 64 (1), s. 146-170.
 • Gneezy U., Rustichini A. (2000), A fine is a price, „The Journal of Legal Studies”, 29 (1), s. 1-17.[Crossref]
 • Guthrie Ch. (2003), Prospect theory, risk preference, and the law, „Northwestern University Law Review” 97, s. 1115-1163.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: an analysis of decisionunder risk, „Econometrica” 47, s. 263-291.
 • Korobkin R. (1998), The status quo bias and contract default rules, „Cornell Law Review” 83, s. 608-687.
 • Korobkin R., Ulen T. (2000), Law and behavioral science: removing the rationalityassumption from law and economics, „California Law Review” 88, s. 1051-1144.
 • Krajewski W. (1978), Różne relacje między teoriami i problem niewspółmierności, w: W. Krajewski, E. Pietruska-Madej, J.M. Żytkow (red.), Relacjemiędzy naukami a rozwój nauki, Warszawa: PAN.
 • Nagel E. (1961), The structure of science, New York: Routledge & Kegan Paul PLC.
 • Neumann von J., Morgenstern O. (1947), Theory of games and economicbehavior, Princeton: Princeton University Press.
 • Nourse V., Shaffer G. (2009), Varieties of new legal realism: can a new worldorder prompt a new legal theory?, „Cornell Law Review” 95.
 • Nowak L. (1971), U podstaw Marksowskiej metodologii nauk, Warszawa: PWN.
 • Nowak L. (1972), Theories, idealization and measurement, „Philosophy of Science” 39, s. 533-547.
 • Opałek K. (1961), Filozofia prawa - jurysprudencja analityczna - teoriaprawa. Porównania i wnioski, „Państwo i Prawo” 1, s. 3-19.
 • Peterson M. (2009), An introduction to decision theory, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Petrażycki L. (1959), Teoria państwa i prawa w związku z teorią moralności, Warszawa: PWN.
 • Posner R. (1989), „Introduction”, w: M. Faure, R. van den Bergh (ed.), Essaysin law and economics, Antwerpen: Maklu Uitgevers.
 • Posner R. (1977), Economic Analysis of Law., 2nd ed., Boston: Little, Brown.
 • Resnik M. (1987), Choices. An introduction to decision theory, Minneapolis: University of Minnesota Press Sunstein C. (2000), „Introduction”, w: C. Sunstein (ed.) Behavioral law& economics, Cambridge: Cambridge University Press, s. 1-10.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z. (2001), Zarys teorii prawa, Poznań: Ars boni et aequi.
 • Wróblewski J. (1969), Zagadnienie wielopłaszczyznowości w metodologiiwspółczesnej teorii prawa, „Studia Prawnicze” 21, s. 3-24.
 • Ziembiński Z. (1974), Metodologiczne problemy prawoznawstwa, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0042-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.