PL EN


2012 | 2 | 481-497
Article title

Poszukiwania początku dialogu: Ebner i Freire

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Jako motto filozofii dialogu można przyjąć zdanie: „Człowiek jest istotą dialogiczną”. Tym niemniej wielu ludzi żyje w stanie niedialogicznym, „śniąc o duchu”, by użyć sformułowania Ebnera. Tak więc dialogicy muszą przyjąć, że w życiu człowieka jest moment przejścia ze stanu niedialogicznego do dialogicznego. To właśnie przejście jest głównym przedmiotem moich rozważań. Odnoszę się przy tym do myślicieli znaczących, lecz bardzo różnych: są to Ferdinand Ebner i Paulo Freire. Na początku przedstawiam podstawowe cechy dialektyki między stanem niedialogicznym a dialogicznym, stosując terminy używane przez obu autorów. Następnie opisuję warunki możliwości przejścia od „niedialogu” do dialogu. Przejście to można określić jako Durchbruch - „przełom” ducha (Ebner), lub conscentizaçao - „budzenie świadomości” (Freire). W obu przypadkach konieczne jest uzyskanie własnego dostępu do rzeczywistości, nieskażonego ideologią, oraz przezwyciężenie nieufności.
Year
Issue
2
Pages
481-497
Physical description
Dates
published
2012-06-01
online
2013-03-08
Contributors
References
 • Ebner F. (1963a), Das Kreuz und die Glaubensforderung, w: tenże, Schriften, hrsg. F. Seyr, München: Kösel, Bd. 1.
 • Ebner F. (1963b), Das Wissen um Gott und der Glaube, w: tenże, Schriften, hrsg. F. Seyr, München: Kösel, Bd. 1.
 • Ebner F. (1963c), Die Wirklichkeit Christi, w: tenże, Schriften, hrsg. F. Seyr, München: Kösel, Bd. 1.
 • Ebner F. (1963d), Glossen zum Introitus des Johannesevangeliums, w: tenże, Schriften, hrsg. F. Seyr, München: Kösel, Bd. 1.
 • Ebner F. (1963e), Aphorismen 1931, w: tenże, Schriften, hrsg. F. Seyr, München: Kösel, Bd. 1.
 • Ebner F. (1963f), Zum Problem der Sprache und des Wortes, w: tenże, Schriften, hrsg. F. Seyr, München: Kösel, Bd. 1.
 • Ebner F. (2006), Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, przeł. K. Skorulski, Warszawa: IFIS PAN.
 • Freire P. (1984), Paedagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit, dt. Übertr. von Werner Simpfendörfer, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
 • Freire P. (1974), Erziehung als Praxis der Freiheit, Stuttgart: Kreuz.[WoS]
 • Jagiełło J. (1997), Vom ethischen Idealismus zum kritischen Sprachdenken, München: Don Bosco.
 • Kostyło P. (2008), Wykluczanie jako problem filozofii edukacji. Komentarz dobadań empirycznych, Kraków: Impuls.
 • Zima P.V. (1989), Ideologie und Theorie, Tübingen: Francke.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0047-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.