PL EN


2012 | 2 | 123-139
Article title

Etyka jako przestrzeń świata społecznego w perspektywie utylitaryzmu. J.S. Mill i jego filozofia użyteczności

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Artykuł we wstępie przedstawia szkicowo istotne punkty (ramy czasowe) biografii J.S. Milla oraz znaczenie jego dorobku w historii myśli filozoficznej, w tym główne kierunki refleksji angielskiego myśliciela. Na tym tle zostały omówione podstawowe zasady etyczne kształtujące utylitaryzm jako system wartości tworzących fundament relacji społecznych. W oparciu o analizę polskiego przekładu eseju pt. Utylitaryzm tekst ukazuje różnice w pojmowaniu utylitaryzmu przez Milla i Benthama. Rozwinięcie tej problematyki pozwala przedstawić poglądy Milla na kwestię użyteczności jako kryterium oceny zasad i wskazań moralnych. Daje to okazję do omówienia obrazu człowieka i społeczeństwa według filozoficznej refleksji J.S. Milla oraz postulatów kierowanych przez myśliciela wobec sposobów organizacji społecznej i instytucji regulujących życie społeczności. W podsumowaniu artykuł nakreśla wpływ utylitaryzmu na współczesne postrzeganie relacji międzyludzkich oraz świecką etykę.
Year
Issue
2
Pages
123-139
Physical description
Dates
published
2012-06-01
online
2013-03-08
Contributors
References
 • J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, przeł.
 • B. Nawroczyński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.
 • F. Copleston, Historia filozofii, t. 8: Od Benthama do Rusella, przeł. B. Chwedeńczuk, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2009.
 • E. Klimowicz, Utylitaryzm w etyce. Współczesne kontrowersje wokół etykiJohna Stuarta Milla, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
 • J.S. Mill, Autobiografia, przeł. M. Szerer, Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, Warszawa 1948.
 • J.S. Mill, Utylitaryzm; O wolności, przeł. M. Ossowska, A. Kurlandzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • D. Probucka, Utylitaryzm. Aksjologiczno-etyczne aspekty kategorii użyteczności, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1999.
 • J. Rawls, Wykłady z historii filozofii polityki, oprac. S. Freeman, przeł. S. Szymański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • D. Robertson, Słownik polityki, „Sic!”, Warszawa 2009.
 • W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 • W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0049-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.