PL EN


2012 | 2 | 201-218
Article title

Zagadnienie wyboru etycznego w ekonomii

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Praktyka gospodarcza jest przedmiotem refleksji ekonomii i etyki gospodarczej, a problematyka wyborów dokonywanych przez jej uczestników stanowi dla obu tych dyscyplin zagadnienie podstawowe. Dla badaczy podejmujących analizy interdyscyplinarne poważnym problemem jest konieczność uwzględnienia podwójnej motywacji podmiotu gospodarującego, który powinien zachowywać się racjonalnie i etycznie zarazem. W dyskusjach dotyczących zasadności odnoszenia oceny moralnej do działalności gospodarczej zagadnienie wyboru ujmuje się alternatywnie: albo podmiot gospodarujący zachowuje się racjonalnie, albo etycznie. Traktowanie kwestii wyboru jako dylematu prowadzi do sytuacji, w której ekonomiści i etycy społeczni stają niejako po dwóch stronach barykady. W ocenie autorki alternatywne ujęcie problemu wyboru ekonomicznego jest fałszywe: jest ono konsekwencją zdominowania naukowej i publicznej dyskusji dotyczącej gospodarki przez neoliberalną retorykę współczesnej ekonomii. Odwołanie się do teorii formułowanych w heterodoksyjnym nurcie ekonomii pozwala na przezwyciężenie konfliktu wartości etycznych i ekonomicznych. W artykule zostały przedstawione przykłady koncepcji, w ramach których możliwe jest uzgodnienie stanowisk etyków gospodarczych i ekonomistów.
Year
Issue
2
Pages
201-218
Physical description
Dates
published
2012-06-01
online
2013-03-08
Contributors
References
 • Akerlof G.A., Yellen J.L. (1985), A Near-Rational Model of The BusinessCycle, with Wage and Price Interia, „Quarterly Journal of Economics”, Vol. C, Suppl.
 • Akerlof G.A., Yellen J.L. (1987), Rational Models of Irrational Behaviour, „The Academic Economic Review”, Vol. 77, Issue 2, May.
 • Akerlof G.A. (2007), The Missing Motivation in in Macroeconomics, „The American Economic Review”, March, Vol. 97, No. 1.
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z. (2008), Ekonomia a inne nauki społecznena początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, „Ekonomista”, nr 2.
 • Colander D., Föllmer H., Haas A., Goldberg M., Juselius K., Kirman A., Lux Th., Sloth B. (2009), The Financial Crisis and the Systemic Failure of AcademicEconomics, Kiel Institute for the World Economy, Working Paper 1489.
 • Davis J. (2006), The Nature of Heterodox Economics, “Post-Autistic Economics Review”, no. 40, 1, Dec., http://www.paecon.net/PAEReview/issue40/Davis40.pdf. Dostęp: 09.09.2012.
 • Fama E. (2010), http://www.newyorker.com/online/blogs/johncassidy/2010/01/interview-with-eugene-fama.html. Dostęp: 09.09.2012.
 • Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 • Lawson T. (2009), The current economic crisis: its nature and the courseof academic economics, „Cambridge Journal of Economics”, 33.[WoS]
 • Legutko R. (1994), Spory o kapitalizm, Znak, Kraków.
 • Klamer A. (2003a), A Reevaluation of Values in Economics, „Science and Society”, v.21 n.4, www.klamer.nl/articles/culture/reevaluation.php. Dostęp: 10.09.2012.
 • Klamer A. (2003b), A pragmatic view on values in economics, “Journal of Economic Methodology”, 10, 2.
 • Klamer A. (2012) Rhetoric, www.klamer.nl/pubs.php. Dostęp: 10.09.2012.
 • McCloskey D. (1996), Missing Ethics in Economics, w: A. Klamer (red.), TheValue of Culture: On the Relationship between Economics and Arts, University of Michigan Press, Michigan.
 • Ormerod P. (2006), Shun the rational agent to rebuild economics, „Financial Times”, Nov. 6.
 • Thaler R.H. (2000), From Homo Oeconomicus to Homo Sapiens, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 14. No. 1, Winter.
 • Tversky A., Kahneman D. (1986), Rational Choice and the Framingof Decitions, „Journal of Business”, Vol. 59, No. 4.
 • Wojtyna A. (2000), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Wojtyna A. (2011), Czy w wyniku kryzysu finansowego ekonomia otworzy siębardziej na psychologię?, w: P. Kozłowski (red.), Węzeł polski. Barieryrozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Psychologii PAN, Warszawa.
 • Zboroń H. (2010), Koncepcje podmiotu gospodarującego w teoriach ekonomicznych, w: J. Sikora (red.) Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk s.j., Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0056-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.