PL EN


2012 | 3 | 351-363
Article title

Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej warstwy dialogu

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Podstawowe zadanie zajęć warsztatowych z filozofii polega na wyrabianiu u uczestników umiejętności, postaw i motywacji niezbędnych do podjęcia erudycyjnych etapów edukacji filozoficznej (i nie tylko filozoficznej). Funkcję tę realizują łącząc refleksję i dialog z zasadami pracy warsztatowej z grupą. Kluczową kompetencją, którą chce się kształtować w ich toku, jest intelektualna i moralna samodzielność. Mając ją na uwadze, jedną z głównych wytycznych dla prowadzącego stanowi zalecenie, aby nie zajmował stanowiska w kwestiach merytorycznych rozważanych na tych zajęciach. W tekście omawiam i uzasadniam tę dyrektywę.
Year
Issue
3
Pages
351-363
Physical description
Dates
published
2012-09-01
online
2013-03-08
Contributors
References
 • Camhy D.C., Iberer G. (1990), Nauczanie „Filozofii dla dzieci”. Badania nadumysłowym i osobowościowym rozwojem uczniów, „Prakseologia” 1-2, s. 183-187.
 • Diduszko H. (2006), Edukacja filozoficzna w gimnazjum. Przewodnik metodyczny, Warszawa: Stentor.
 • Gutowska K. (1993), Kurs „filozofii dla dzieci”, „Edukacja Filozoficzna” 1993, 15, s. 139-141.
 • Gordon T., (1994), Wychowanie bez porażek w praktyce, Warszawa: PAX.
 • Hartman J. (2003), Szkoło zobacz swe dno, „Gazeta Wyborcza”, 21 października 2003, s. 14.
 • Kołakowski L. (2000), Etyka bez kodeksu, w tenże: Kultura i fetysze, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 137-175.
 • Kołodziejczyk W. (1993), „Filozofia dla dzieci” - ciąg dalszy, „Edukacja i Dialog” 4. s. 46-49.
 • Lipman M., Sharp A.M. (1992), Rozważania o społeczeństwie, przeł.. J. Kucharczyk, Warszawa: Edukacja dla Demokracji.
 • Lipman M., Sharp A.M., Oscanyan F.S. (1997), Filozofia w szkole, przeł. B. Elwich, A. Łagodzka, Warszawa: Wydawnictwa CODN.
 • Machacz J. (1992), Filozofowanie z dziećmi, „Przegląd Powszechny” 2, s. 304-309.
 • Martens E. (1996), Filozofowanie z dziećmi jako impuls (choć nie tylko) lekcjietyki, przeł. A. Pobojewska, w: B. Elwich, A. Łagodzka (red.), Filozofiadla dzieci. Wybór artykułów, Warszawa: Fundacja Edukacji dla Demokracji, s. 39-50.
 • Nawroczyński B. (1931), Zasady wychowania, Lwów-Warszawa: Książnica - Atlas.
 • Nelson L. (2002), Die sokratische Methode, w: D. Birnbacher, D. Krohn, Dassokratische Gespraech, Stuttgart: Philipp Reclam jun., s. 21-72.
 • Piłat R. (1993), „Filozofowanie z dziećmi” M. Lipmana jako program etyki dlaszkół podstawowych, w: „Etyka” 26, s. 135-143.
 • Piłat R. (1999), Mały Sokrates pyta, „Magazyn Gazety Wyborczej”, 15-16 stycznia 1999, s. 20-23.
 • Platon (1991), Menon, przeł. P. Siwek, w: Platon, Gorgiasz, Menon, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pobojewska A. (2005), O dialogu (w kontekście edukacji), w: M.K. Stasiak, L. Frydzyńska-Świątczak (red.), Od twórczości do podmiotowości, Łódź: Wydawnictwo WSHE, s. 36-48.
 • Pobojewska A. (2007), Po co, kogo i jak uczyć filozofii?, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 3, s. 13-19.
 • Pobojewska A. (2009), Edukacja filozoficzna - niektóre dylematy i środkizaradcze, „Analiza i Egzystencja” 10, s. 224-225.
 • Pobojewska A. (2012), Warsztaty z dociekań filozoficznych - narzędzie edukacjifilozoficznej (i nie tylko), w: taż (red.), Filozofia - edukacja interaktywna. Metody - środki - scenariusze, Warszawa: Wydawnictwo Stentor, s 171-216.
 • Sharp A.M. (1994), Wspólnota dociekająca, edukacja dla demokracji, przeł. A. Łagodzka, „Edukacja Filozoficzna”, s. 185-194.
 • Spaemann R. (1983), Die kontroverse Natur der Philosophie, w: tenże, PhilosophischeEssays, Stuttgart: Philip Reclam jun., s. 104-129.
 • Zdunowski Z. (2009), Edukacja filozoficzna wobec wyzwania relatywizmu naprzykładzie programu Matthew Lipmana „Filozofia w szkole”, „Analiza i Egzystencja” 10, s. 173-185.
 • Zubelewicz J. (2001), Lipmana filozofia dla dzieci - analiza krytyczna, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (180), s. 67-100.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0084-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.