PL EN


2012 | 3 | 365-379
Article title

Rozmowa sokratyczna: założenia, przebieg, praktyka

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Autor podkreśla wartość i znaczenie rozmowy w nauczaniu etyki i filozofii oraz omawia pewną szczególną jej formę, która powstała w Niemczech, gdzie od ponad stu lat jest stosowana jako narzędzie nauczania i popularyzacji wiedzy filozoficznej i etycznej. Rozmowa sokratyczna opiera się na pewnych założeniach, takich jak: powszechność, równość uczestniczących stron, oparcie na konkrecie, nondogmatyzm, konsensus dający pierwszeństwo porozumieniu przed szybkimi wnioskami. Punktem wyjścia każdej rozmowy jest konkretna sytuacja, której doświadczył któryś z uczestników. Omawiając konkretny przypadek uczestnicy stopniowo starają się dochodzić do ogólnych wniosków, które mogą pomóc im w rozwiązaniu omawianego problemu. Proces uniwersalizacji wniosków jest powolny, poprzedzony staranną analizą wszelkich ukrytych i jawnych założeń. Twórcą metody rozmowy sokratycznej był Leonard Nelson (1882-1927), który opracował teoretyczne założenia metody.
Year
Issue
3
Pages
365-379
Physical description
Dates
published
2012-09-01
online
2013-03-08
Contributors
References
 • Brune, Peter Jens; Krohn, Dieter (2005), Socratic Dialogue and Ethics, Münster- Hamburg-London: Lit.
 • Heckmann, Gustav (1993), Das Sokratische Gespräch: Erfahrungen in philosophischenHochschulseminaren, Frankfurt/M.: dipa-Verl.
 • Kessels, Jos (1997), Sokrates op de Markt. Filosofie in Bedriff, Amsterdam: Boom Uitgeverij.
 • Laurie, Nigel (1999), What is Autonomy? A Socratic Dialogue In Practice, „Practical Philosophy”, vol. 2.3, s. 21-29.
 • Nelson, Leonard (1994), O sztuce filozofowania, przeł. Tadeusz Kononowicz, Piotr Waszczenko, Kraków: Baran i Suszczyński.
 • Raupauch-Strey, Gisela (2002), Sokratische Didaktik: die didaktische Bedeutungder sokratischen Methode in der Tradition Leonard Nelsons undGustav Heckmanns, Münster-Hamburg-London: Lit.
 • Raupauch-Strey, Gisela (2004), Sokratisch zentrierte Ethik-Didaktik, „Edition Ethik Kontrovers”, vol. 12, s. 45-50.
 • Saran, Rene; Neißer Barbara (2004), Enquiring Minds. Socratic Dialogue inEducation, London: Trentham Books.
 • Shipley, Patricia; Mason, Heidi (2004), Ethics and Socratic Dialogue in CivilSociety, Münster-Hamburg-London: Lit.
 • Van Hooft, Stan (1999), Socratic Dialogue as Collegial Reasoning, „Practical Philosophy”, vol. 2.2, s. 22-31.
 • Van Rossem, Kristof (2006), What is a Socratic Dialogue?, „Filosofie”, vol. 1, s. 48-51.
 • Wortel, Eva; Verveij, Desiree (2008), Inquiry, Criticism and Reasonableness:Socratic Dialogue as a Research method?, „Practical Philosophy”, vol. 9.2, s. 54-72. www.philosophisch-politische-akademie.de www.sokratisches-gespraech.de
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0085-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.