PL EN


2012 | 3 | 521-532
Article title

Doświadczenie wewnętrzne a badanie procesów poznawczych. Psychologia w wybranych programach filozoficznych na początku XX wieku

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Doświadczenie wewnętrzne - akty psychiczne i ich treści - stanowiło na początku XX wieku przedmiot zainteresowań zarówno filozofów, jak i psychologów. Wiązało się to ze wzrostem znaczenia psychologii i z możliwościami, jakie dawały metody badawcze rozwijane na gruncie tej dyscypliny naukowej. Kazimierzowi Twardowskiemu i Richardowi Hönigswaldowi doświadczenie wewnętrzne dostarczało materiału do badań teoriopoznawczych. W swoich programach filozoficznych stosowali oni z powodzeniem metody psychologiczne: Twardowski - spostrzeżenie bezpośrednie, Hönigswald - eksperyment psychologiczno-myślowy. Powiązanie teorii poznania z psychologią doprowadziło Twardowskiego i Hönigswalda do ciekawych ustaleń dotyczących zasad życia psychicznego.
Year
Issue
3
Pages
521-532
Physical description
Dates
published
2012-09-01
online
2013-03-08
Contributors
References
 • Alechnowicz I. (2010), Spór o psychologię eksperymentalną w dyskusjachfilozoficznych na podatku XX wieku, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Brentano F. (1999), Psychologia z empirycznego punktu widzenia, przeł. W. Galewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Descartes R. (2002), Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumemi poszukiwania prawdy w naukach, przeł. T. Żeleński-Boy, Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Descartes R. (2005), Medytacje o filozofii pierwszej, przeł. J. Hartman, Kraków: Zielona Sowa.
 • Dilthey W. (1987), O istocie filozofii i inne pisma, przeł. E. Paczkowska- Łagowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dilthey W. (1990), Beiträge zum Studium der Individualität, w: tenże, GesammelteSchriften, Bd. 5: Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie desLebens, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Hönigswald R. (1913), Prinzipienfragen der Denkpsychologie, „Kantstudien“ 18, s. 205-245.
 • Jaspers K. (1959), Die großen Philosophen, München: Piper Verlag.
 • Kuderowicz Z. (1987), Dilthey, Warszawa: Wiedza Powszechna .
 • Külpe O. (1893), Grundriss der Psychologie auf experimenteller Grundlagedargestellt, Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann.
 • Lindworsky J. (1933), Psychologia eksperymentalna, przeł. M. Piechowski, J. Chechelski, Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów .
 • Locke J. (1955), Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1, przeł. B.J. Gawęcki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Spiegelberg H. (1982), The Phenomenological Movement: A Historical Introduction, The Hague: Nijhoff.
 • Twardowski K. (1992), Psychologia supozycji, w: tenże, Wybór pism psychologicznychi pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Twardowski K. (1965), Psychologia wobec fizjologii i filozofii, w: tenże, Wybranepisma filozoficzne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Twardowski K. (1993), Psychologia myślenia, „Filozofia Nauki” 4, s. 127-149.
 • Wundt W. (1896), Grundriss der Psychologie, Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0092-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.