PL EN


2012 | 4 | 183-192
Article title

Wola powszechna i jej stabilność według koncepcji J.J. Rousseau

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wola powszechna jest głównym zagadnieniem w koncepcji umowy społecznej J.J. Rousseau. Interpretowana jest jednak w różny sposób. Rousseau pisząc o woli powszechnej ma przeważnie na myśli jej ujęcie racjonalistyczne, jako „woli rozumnej” wyrażającej interes danej społeczności. Czasami jednak stosuje ujęcie empiryczne, traktując ją jako faktyczną wolę wyrażaną przez daną wspólnotę w głosowaniu. Wola ta nie zawsze musi być tożsama z uświadomionym dobrem wspólnoty. Zdaniem Rousseau, w społeczeństwie umowy społecznej ludzie nie mają interesów odrębnych od interesów obywateli. Zasadniczy warunek istnienia takiego społeczeństwa stanowi właśnie to, by jego członkowie wykazywali wolę powszechną. Jest ona przejawiana przez wszystkich obywateli jako uczestników politycznego społeczeństwa umowy społecznej. Wola powszechna pragnie dobra wspólnego, rozumianego jako warunki społeczne, które umożliwiają obywatelom realizowanie ich interesu społecznego. Tym, co czyni możliwym nasz wspólny interes, są wspólne dla nas wszystkich fundamentalne interesy określone przez naturę. Sprawiedliwość, którą wytwarza wola powszechna, wywodzi się z natury ludzkiej. Obywatele są wolni, ponieważ stosują się do prawa, które sami ustanowili.
Year
Issue
4
Pages
183-192
Physical description
Dates
published
2012-03-01
online
2013-03-12
Contributors
References
  • Peretiatkowicz A., Jan Jakub Rousseau. Filozof demokracji społecznej, Księgarnia Zdzisława Gustowskiego, Poznań 1949.
  • Porębski Cz., Umowa społeczna. Renesans idei, Znak, Krakow 1999.
  • Rawls J., Wykłady z historii filozofii polityki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Antyk, Warszawa 2010.
  • Rousseau J.J., Projekt konstytucji dla Korsyki, przeł. M. Blaszke, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2009.
  • Rousseau J.J., Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przeł. H. Elzenberg, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.
  • Rousseau J.J., Umowa społeczna, Kęty 2002.
  • Rousseau J.J., Uwagi nad Rządem Polski, przeł. M. Starzewski, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1924.
  • Rousseau J.J., Wyznania, Hachette, Warszawa 2009.
  • Starobinski J., Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedemesejów o Rousseau, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0101-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.