PL EN


2012 | 4 | 173-182
Article title

Społeczne źródła poczucia winy w ujęciu Rousseau

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
U Rousseau człowiek uspołeczniony nieustannie się porównuje, żyje dla opinii innych, pozostaje „wciąż jakby na zewnątrz siebie”. Do opisu jego kondycji posłużono się psychoanalitycznie rozumianym pojęciem poczucia winy. Artykuł bada jego genezę oraz opisuje skutki w oparciu o pisma Rousseau. Poczucie winy ma źródła społeczne. Jest stanem emocjonalnym istotnym, wpływającym na kondycję jednostki, jej funkcjonowanie w relacjach i jej wizję rzeczywistości. Samo pojęcie zaś staje się narzędziem użytecznym do opisu tychże zagadnień oraz psychiki człowieka społecznego. Artykuł kończą rozważania, na ile poczucie winy nękające jednostkę w stanie uspołecznienia można uznać za uzasadnione. A jeżeli można - w czym tkwiłaby jej wina?
Year
Issue
4
Pages
173-182
Physical description
Dates
published
2012-03-01
online
2013-03-12
Contributors
References
  • Laplanche Jean, Pontalis Jean-Bertrand, Słownik psychoanalizy, przeł. Ewa Modzelewska, Ewa Wojciechowska, WSiP, Warszawa 1996.
  • Manent Pierre (1994), Intelektualna historia liberalizmu, przeł. Marian Miszalski, Arcana, Kraków 1994.
  • Rousseau Jean-Jacques, Emil, przeł. Eugeniusz Zieliński, t. 1-2, Ossolineum, Wrocław 1955.
  • Rousseau Jean-Jacques, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przeł. Henryk Elzenberg, PWN, Kraków 1965.
  • Žižek Slavoj, Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. Julian Kutyła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0103-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.