PL EN


2012 | 4 | 125-137
Article title

Edukacja jako sztuka. Emil Rousseau jako wyzwanie hermeneutyczne

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Artykuł jest próbą przemyślenia tezy zawartej w Emilu, według której wychowanie jest sztuką. Chociaż we współczesnej recepcji pedagogicznej dzieł Jana Jakuba Rousseau coraz częściej występuje zainteresowanie problematyką komunikacji, to jednak wydaje się, że interpretatorzy wciąż nie wykorzystują hermeneutycznego potencjału myśli autora Emila. Dlaczego, zdaniem Rousseau, wychowanie jest sztuką, i czy rzeczywiście jest ono wciąż rzeczą niemożliwą? W jakim stopniu myśl Rousseau może otwierać refleksję pedagogiczną na doniosłość doświadczenia rozmowy? Czy umiejętność słuchania jest w jego ujęciu wystarczająco sproblematyzowana? Czy jego wyobrażenie tego, czym jest wychowanie, stanowi dziś jeszcze wyzwanie dla pedagoga, starającego się uchwycić epifaniczny wymiar wychowania? Artykuł jest próbą podjęcia tych pytań i zwrócenia uwagi na te miejsca w myśli Rousseau, które z jednej strony prowokują do namysłu nad wychowaniem jako doświadczeniem rozmowy, z drugiej zaś odsłaniają enigmatyczny charakter doświadczenia pedagogicznego.
Year
Issue
4
Pages
125-137
Physical description
Dates
published
2012-03-01
online
2013-03-12
Contributors
author
References
  • H.-G. Gadamer (2004), Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • S. Haroutunian-Gordon, M.J. Laverty (2011), Listening: An exploration ofphilosophical traditions, „Educational Theory”, t. 61, nr 2, s. 117-124.
  • P. Hogan, The custody and courtship of experience: Western education inphilosophical perspective, The Columba Press, Dublin 1995.
  • P. Kemp (2006), Mimesis in educational hermeneutics, „Educational Philosophy and Theory”, t. 38, nr 2, s. 171-184.
  • M.J. Laverty (2011), Can you hear me now? Jean-Jacques Rousseau on listeningeducation, „Educational Theory”, t. 61, nr 2, s. 155-169.
  • J.J. Rousseau (1955), Emil czyli o wychowaniu, przeł. W. Husarski, t. I-II, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0106-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.