PL EN


2012 | 4 | 225-239
Article title

Pomiędzy naturą a kulturą – widowiska według Jeana-Jacques’a Rousseau

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
List do d’Alemberta o widowiskach jest tekstem rzadko przywoływanym we współczesnych pracach naukowych. Stanowi on jednak bogate źródło nie tylko dla badań nad teatrem oraz innymi formami widowiskowymi, zawiera również podstawowe dla Rousseau znaczenia kategorii natury oraz ich przeciwstawienia. To, co w Liście Rousseau uważa za przeciwstawienie natury, nie pokrywa się z popularnymi dziś użyciami pojęcia kultury. Rozróżnienie widowisk teatralnych oraz widowisk naturalnych, pomimo współczesnych komplikacji terminologicznych i uwikłań kontekstualnych, stanowi materiał do badania koncepcji natury i tego, co naturą już nie jest, dla Rousseau oraz dla współczesnej filozofii, antropologii kulturowej i widowiskowej oraz teatrologii.
Keywords
Year
Issue
4
Pages
225-239
Physical description
Dates
published
2012-03-01
online
2013-03-12
Contributors
author
References
 • Barish J. (1994), Is There „Authenticity” in Theatrical Performance?, „The Modern Language Review”, t. 89, nr 4, s. 817-831.
 • D’Alembert J.R. (1832), Lettre à M. J.J. Rousseau, w: Rousseau 1832, s. 251- -303.
 • D’Aubignac F.H. (1989), Praktyka teatru, przeł. J. Kortas, S. Świontek, w: Udalska (red.) (1989), s. 316-323.
 • Diderot D. (1958), Paradoks o aktorze, przeł. J. Kott, Warszawa: Czytelnik.
 • Holland P., Patterson M., (2007), Teatr XVIII wieku, w: J.R. Brown (red.), Historiateatru, przeł. H. Baltyn-Karpińska, PWN, Warszawa, s. 255-297.
 • La Bruyere J. (1989), Charaktery, czyli obyczaje naszych czasów, przeł. A. Tatarkiewicz, w: Udalska (red.) (1989), s. 347-349.
 • Lotz Ch. (2005), From Nature to Culture? Diogenes and PhilosophicalAntropology, „Human Studies” nr 28, s. 41-56.
 • Manfred A.Z. (1988), Rousseau, Mirabeau, Robespierre: trzy portrety z WielkiejRewolucji Francuskiej, przeł. A. Szymański, Warszawa: PIW.
 • Marmontel J.-F. (1832), Apologie du Théâtre, ou analyse de la lettre de Rousseau,citoyen de Genève, à d’Alembert, au sujet des spectacles, w: Rousseau 1832, s. 304-423.
 • Ogier F. (1989), Przedmowa do tragikomedii „Tyr i Sydon” Jeana de Schelandre, przeł. J. Kortas, w: Udalska (red.) (1989), s. 309-310.
 • Osipovich D. (2004), What Rousseau Teaches Us about Live Theatrical Performance, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 62, nr 4, s. 355-362.
 • Platon (1999), Timajos, w: tenże, Dialogi, t. 2, przeł. W. Witwicki, Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Rousseau J.-J. (1832), Oeuvres complètes, t. 2, Paris: P. Pourrat Fres, Editeurs.
 • Rousseau J.-J. (1832a), De l’imitation théâtrale, w: Rousseau 1832, s. 217-245.
 • Rousseau J.-J. (1832b), Lettre à D’Alembert, sur les spectacles, w: Rousseau 1832, s. 1-216.
 • Rousseau J.-J. (1832c), Reponse à une lettre anonyme, w: Rousseau 1832, s. 246-250.
 • Rousseau J.-J. (1966), Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim,Przedmowa do „Narcyza”, List o widowiskach, List o Opatrzności, Listymoralne, List do Arcybiskupa de Beaumont, Listy do Malesherbesa, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa: PWN.
 • Rousseau J.-J. (1966a), List do d’Alemberta o widowiskach z dodaniem artykułud’Alemberta „Genewa”, w: Rousseau 1966, s. 319-513.
 • Rousseau J.-J. (1966b), Przedmowa do „Narcyza”, przeł. B. Baczko, w: Rousseau 1966, s. 305-327.
 • Rousseau J.-J. (1966c), Umowa społeczna, przeł. B. Strumiński, w: Rousseau 1966, s. 7-177.
 • Schechner R. (2006), Performatyka. Wstęp, przeł. T. Kubikowski, Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno- Kulturowych.
 • Świontek S. (1989), Wstęp do rozdziału 2, w: Udalska (red.) (1989), s. 298-299.
 • Udalska E. (red.) (1989), O dramacie, Warszawa: PWN.
 • Zwolski E. (1978), Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa: PAX.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0108-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.