PL EN


2012 | 4 | 281-296
Article title

Projekty ustrojowe dla Korsyki i Polski jako konkretyzacja republikańskich postulatów Rousseau z Umowy społecznej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Artykuł jest poświęcony rekonstrukcji republikańskich propozycji ustrojowych Rousseau z Projektu konstytucji dla Korsyki oraz Uwag nad rządem Polski w kontekście ogólnych postulatów filozoficznych przedstawionych wcześniej w Umowie społecznej. Koncentruje się wokół problemów z zakresu filozofii polityki i zagadnienia „dobrego ustroju”. We wstępie zostają wyjaśnione kryteria odróżnienia obu dzieł projektujących konkretne rozwiązania instytucjonalne od bardziej ogólnej Umowy społecznej, pozostającej na poziomie abstrakcyjnych konstrukcji normatywnych. Po wyjaśnieniu dających się przewidzieć wątpliwości na temat wprowadzonego rozróżnienia (1. brak korespondencji pomiędzy poglądami teoretycznymi i stanowiskiem politycznym Rousseau; 2. odstęp w czasie jako powód nieporównywalności dwóch rodzajów dzieł) następuje próba określenia republikańskich postulatów podejmowanych przez Genewczyka oraz ich roboczej delimitacji. Autor świadomie rezygnuje z argumentacji na rzecz takiego a nie innego zestawu omawianych postulatów i ich faktycznej przynależności do zbioru postulatów republikańskich. Takie samoograniczenie zasięgu pozwala szczegółowo prześledzić przeobrażenia kilku idei z Umowy społecznej w praktyczne postulaty znane z pism politycznych filozofa: koncepcję suwerenności, rolę etosu obywatelskiego, zasadę równości ekonomicznej, problem rządu republikańskiego oraz pojęcie dobra wspólnego i zasadę bezpośredniości.
Year
Issue
4
Pages
281-296
Physical description
Dates
published
2012-03-01
online
2013-03-12
Contributors
References
 • Baczko Bronisław (1964), Rousseau: samotność i wspólnota, Warszawa.
 • Blaszke Marek (2005), Projekt konstytucji dla Korsyki J.J. Rousseau - aktualizacjaidei w dobie Rewolucji Francuskiej, Zamość.
 • Michalski Jerzy (1977), Rousseau i sarmacki republikanizm, Warszawa.
 • Peretiatkowicz Antoni (1949), Jan Jakub Rousseau: Filozof demokracji społecznej, Poznań.
 • Pettit Philip (1997), Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford.
 • Porębski Czesław (1999), Umowa społeczna. Renesans idei, Kraków.
 • Quentin Skinner (1991), The Paradoxes of Political Liberty, w: David Miller (ed.), Liberty, Oxford.
 • Rousseau Jan Jakub (2009), Projekt konstytucji dla Korsyki, przeł. Marek Blaszke, Warszawa.
 • Rousseau Jan Jakub (1956), Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przeł. Henryk Elzenberg, Warszawa.
 • Rousseau Jan Jakub (2010), Umowa społeczna, przeł. Antoni Peretiakowicz, Warszawa.
 • Rousseau Jan Jakub (1924), Uwagi nad rządem Polski, przeł. Maciej Starzewski, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0116-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.