PL EN


2012 | 4 | 259-271
Article title

Botanika jako źródło naukowej i osobistej refleksji

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Celem artykułu jest zaprezentowanie poglądów J.J. Rousseau na temat botaniki: jej miejsca w systemie nauk, sposobów jej studiowania oraz roli, jaką może spełniać w życiu każdego człowieka. Tekst podzielony został na cztery części, z których każda opisuje inny aspekt relacji, jaką według Rousseau może nawiązać człowiek z otaczającymi go roślinami. Część pierwsza koncentruje się na sprzeciwie Rousseau wobec przedmiotowego, stricte utylitarystycznego postrzegania botaniki w kategoriach nauki pomocniczej medycyny. W części drugiej opisane zostaje podejście Rousseau do sposobu uprawiania botaniki jako nauki, poruszone także zostały kwestie związane z nazewnictwem roślin oraz najlepszymi, według filozofa, metodami, jakie powinny być stosowane w „edukacji botanicznej”. Cześć trzecia przedstawia poglądy Rousseau na temat botaniki jako nauki, która swoją siłę czerpie nie z książek, lecz z bezpośrednie go doświadczenia zdobytego podczas samotnych przechadzek i następnie zapisanego w formie zielnika. W ostatniej części botanika zaprezentowana została jako nauka demokratyczna, dostępna dla wszystkich. Poniższy tekst bazuje na trzech książkach: Słowniku botanicznym, Listach o botanice oraz Przechadzkach samotnego marzyciela, w których Rousseau zawarł swoje przemyślenia na temat przyjemności wypływających z zajmowania się światem roślin.
Year
Issue
4
Pages
259-271
Physical description
Dates
published
2012-03-01
online
2013-03-12
Contributors
References
  • Baczko B. (1964), Rousseau: samotność i wspólnota, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Rousseau J.J. (1802), Letters on the Elements of Botany Addressed to a Lady, London: B. White.
  • Rousseau J.J. (1967), Przechadzki samotnego marzyciela, Warszawa: Czytelnik.
  • Rousseau J.J. (2000), Botanical Writings, w: The Collected Writings of Rousseau, Hanover, NH: University Press of New England.
  • Starobinski J. (2000), Jean-Jacques Rousseau - Przejrzystość i przeszkodaoraz siedem esejów o Rousseau, Warszawa: Wydawnictwo KR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0117-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.