PL EN


2012 | 4 | 193-207
Article title

Reguły polityczne i moralne

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Rousseau jest słusznie uważany za szczególnie wnikliwego krytyka europejskiego społeczeństwa osiemnastego wieku. Karcił je za fascynację władzą, chwałą i rozrzutnością, za kultywowanie sztucznych potrzeb, brak szacunku dla cnoty i lekceważenie wypróbowanego charakteru moralnego. Jego krytyka jest często przesadna, ale jej ostrość bywa zbywana argumentem, że wymagała tego retoryka i zapał polemiczny. Myślę, ze problem jest poważniejszy. Rousseau nie przeprowadził linii, która by oddzielała jego osobistą niechęć wobec społeczeństwa opartego na fałszywych zasługach od zastrzeżeń ściśle moralnych. Ponadto nie potrafił ustalić, w jaki sposób można zmienić społeczeństwo, do którego czuł tak wiele niechęci. Jak przekonuję, wiąże się to z faktem, że stworzył dwie teorie normatywne. Sugerował, w jaki sposób można stworzyć sprawiedliwe państwo oparte na woli ogólnej, oraz w jaki sposób kobiety i dzieci powinny być poddane wychowaniu moralnemu. Niestety te dwa systemy nie zostały ze sobą powiązane i filozofia Rousseau nie ma jednolitej wykładni.
Year
Issue
4
Pages
193-207
Physical description
Dates
published
2012-03-01
online
2013-03-12
Contributors
References
  • Cladis Mark S. (2000), Redeeming Love: Rousseau and Eighteenth-CenturyMoral Philosophy, „The Journal of Religious Ethics”, Vol. 28, No. 2 (Summer), s. 221-251.
  • Cladis Mark S. (1993), Rousseau and Durkheim: The Relation between thePublic and the Private, „The Journal of Religious Ethics”, Vol. 21, No. 1 (Spring), s. 1-25.
  • Hiley David R. (1990), The Individual and the General Will: Rousseau Reconsidered, „History of Philosophy Quarterly”, Vol. 7, No. 2 (Apr.), s. 159-178.
  • Kain Philip J. (1990), Rousseau, the General Will, and Individual Liberty, „History of Philosophy Quarterly”, Vol. 7, No. 3 (Jul.), s. 315-334.
  • Rotenstreich Nathan (1949), Between Rousseau and Marx, „Philosophy and Phenomenological Research”, Vol. 9, No. 4 (Jun.), s. 717-719.
  • Rousseau Jean-Jacques (1955), Emil czyli o wychowaniu, przeł. Wacław Husarski, komentarz Jan Legowicz, Wrocław: Ossolineum.
  • Rousseau Jean-Jacques (2002) [1927], O umowie społecznej, przeł. i oprac. Maciej Starzewski, Warszawa 2002: Altaya.
  • Rousseau Jean-Jacques (1956), Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przeł. i oprac. Henryk Elzenberg, Warszawa: PWN.
  • Schwartzberg Melissa (2008), Voting the General Will: Rousseau on DecisionRules, „Political Theory”, Vol. 36, No. 3 (Jun.), s. 403-423.[WoS]
  • Weirich Paul (1986), Rousseau on Proportional Majority Rule, „Philosophy and Phenomenological Research”, Vol. 47, No. 1 (Sep.), s. 111-126.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10271-012-0127-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.