PL EN


2012 | 56 | 1 | 51-80
Article title

Bieda europy środkowej w narracjach andrzeja stasiuka

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of the article is the portrayal of poverty in the works of Andrzej Stasiuk, a Polish writer who focuses on Central European themes. Stasiuk’s scope of interest includes former Communist countries of Europe, excluding Germany and Russia, especially in the period of system transformation. Stasiuk’s works offer a literary portrayal of poverty in Central Europe which cannot be equalled with a sociological analysis. The main focus of the article is Stasiuk’s best known non-fiction book about Central European matters entitled On the Road to Babadag (2004). The problems in the article addressed can be divided into two groups. The first one is connected to the imagery of poverty. How is poverty portrayed? What objects or settings are described? Is money mentioned? What are the synonyms of poverty? Whom is Stasiuk describing as “figures of the poor?” Does the writer reflect on the fate of the poor? The second cluster of problems is connected to the function and significance of poverty in the discourse. What is the place of poverty in Stasiuk’s writing and worldview? Why is it necessary? What is the writer’s opinion on poverty as a social phenomenon? Another issue addressed in the article is that of “poverty tourism.”
Publisher
Year
Volume
56
Issue
1
Pages
51-80
Physical description
Dates
published
2012-10-01
online
2012-10-21
Contributors
References
 • Barański Janusz, 2007, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Bocheńska-Seweryn Maria, Grotowska-Leder Jolanta, Stanek Tadeusz, 2003, Old and New Poverty in Post-communist Europe, IS UJ, Kraków.
 • Buchowski Michał, Kolbon Izabela, 2001, Od „Mitteleuropy” do Europy Środkowej. Zarys dziejow idei, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, z. 19.
 • Dielemans Jennie, 2011,Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, tłum. Dominika Górecka, Czarne, Wołowiec.
 • Domański Henryk, 2002, Ubostwo w społeczeństwach postkomunistycznych, ISP, Warszawa.
 • Fiut Aleksander, 2008, Powrot do Europy Środkowej?Wariacje na temat pisarstwa Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza, w: Hanna Gosk, Bożena Karwowska (red.), Nieobecność: pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, Elipsa, Warszawa.
 • Golczyńska-Grondas Agnieszka, 2004, Mężczyźni z enklaw biedy, Absolwent, Łódź.
 • Golinowska Stanisława, Tarkowska Elżbieta, Topińska Irena (red.), 2005, Ubostwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, IPiSS, Warszawa.
 • Gosk Hanna, Karwowska Bożena (red.), 2008, Nieobecność: pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, Elipsa, Warszawa.
 • Gumuła Wiesław, 2002, Transformacja, w: Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Hundorova Tamara, 2007, Postcolonial Ressentiment (The Ukrainian case), w Janusz Korek (red.), From Sovietology to Postcoloniality: Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective, Södertör högskola, Stockholm 2007.
 • Jarosz Maria, 2002, Ubostwo, w: Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kendle Amanda, 2008, Poverty Tourism: Exploring the Slums of India, Brazil and South Africa (http://www.vagabondish.com/poverty-tourism-touring-the-slums-of-india-brazil-and-south-africa).
 • Klinke Łukasz, Meller Marcin, Szygalski Piotr, 2004, Andrzej Stasiuk, „Playboy”, nr 10.
 • Kluźniak Malina, 2006, Jadąc do Babadag - recenzja, „Gazeta Wyborcza”, 25 lutego.
 • Kocham…, 2011, Kocham tego smoka. Z Andrzejem Stasiukiem rozmawia Sylwia Hejmo, „Kurier Lubelski”, 9 marca.
 • Krajewski Marek, 2003, Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Krajewski Marek, 2005, W stronę socjologii przedmiotow, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Krajewski Marek, 2009, Apologia prowizorki (http://krajewskimarek.blox.pl/html).
 • Król Zofia, 2011, Czy podrożowanie jest możliwe? Rozmowa zM.Michalskim, R.Muniakiem, A. Słodownik, Dwutygodnik.com. 60/2011 (http://www.dwutygodnik.com/artykul/2392-czy-podrozowanie-jest-mozliwe.html).
 • Lister Ruth, 2007, Bieda, tłum. Alina Stanaszek, Sic!, Warszawa.
 • Ma Bob, 2010, A Trip into the Controversy: A Study of Slum Tourism TravelMotivations,University of Pennsylvania Scholarly Commons, Undergraduate Humanities Forum (http://repository.upenn. edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=uhf_2010).
 • Marczak Izabela, 2006, Chcemy wyprostować Krzywą, „Metro”, 1 czerwca.
 • Matys Krzysztof, 2008, Bogaty turysta patrzy na dzielnicę biedy, „Kurier Poranny”, 26 września.
 • Millati Piotr, 2008, Inna Europa. Nowa mitologia Europy Środkowej w prozie Andrzeja Stasiuka, w: Hanna Gosk, Bożena Karwowska (red.), Nieobecność: pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, Elipsa, Warszawa.
 • Orbitowski Łukasz, b.d., „Taksim”, Andrzej Stasiuk (recenzja) (http://www.kafeteria.pl/drukuj. php?id_obiekt=1008&typ=3).
 • Radziwon Marek, 2005, „Jadąc do Babadag” - recenzja, „Gazeta Wyborcza”, 6 marca.
 • Rakowski Tomasz, 2009, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Ritz German, 2008, Kresy polskie w perspektywie postkolonialnej, w: Hanna Gosk, Bożena Karwowska (red.), Nieobecność: pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, Elipsa, Warszawa.
 • RoszczynialskaMagdalena, 2007, Nostalgia. Motywy cygańskie w tworczości Andrzeja Stasiuka, w: Piotr Borek (red.), Romowie w Polsce i Europie - historia, prawo, kultura, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • Rychlicka Aleksandra, 2009, „Central Europe Imagines Central Europe: The Construction of Regional Identity in the Works of Andrzej Stasiuk”, Universiteit Utrecht (http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-1105-200107/UUindex.html).
 • Selinger Evan, Outterson Kevin, 2009, The Ethics of Poverty Tourism, „BU LawWorking Paper” 09-29 (http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/Selinger-Outterson-PovertyTourism.html).
 • Stasiuk Andrzej, Andruchowycz Jurij, 2007, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Czarne, Wołowiec.
 • Stasiuk Andrzej, Sznajderman Monika, 2002, Ludzie nieistniejący, „Znak”, nr 565.
 • Stasiuk Andrzej, 1998, Opowieści galicyjskie, Czarne, Wołowiec.
 • Stasiuk Andrzej, 1999, Dukla, Czarne, Wołowiec.
 • Stasiuk Andrzej, 2001, Zima, Czarne, Wołowiec.
 • Stasiuk Andrzej, 2004, Jadąc do Babadag, Czarne, Wołowiec.
 • Stasiuk Andrzej, 2006, Fado, Czarne, Wołowiec.
 • Stasiuk Andrzej, 2009, Taksim, Czarne, Wołowiec.
 • Stasiuk Andrzej, 2010, Dziennik pisany poźniej, Czarne, Wołowiec.
 • Steffen Julia, 2009, „Zagubieni w świecie. Bohaterowie Marka Hłaski i Andrzeja Stasiuka jako warianty autokreacyjne”, Uniwersytet Warszawski (nieopublikowana praca magisterska).
 • Szelényi Iván (red.), 2003, Bieda a nierownosći płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych, tłum. Joanna i Bohdan Szklarscy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Szydłowska Joanna, 2011, Retoryka rzeczy a proces zadomowienia w przestrzeniach pojałatańskiego Okcydentu, „Anthropos”, nr 16/17.
 • Tarkowska Elżbieta (red.), 2000, Zrozumieć biednego. O dawnej i nowej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa.
 • Tuan Yi-Fu, 1987, Przestrzeń i miejsce, tłum. Agnieszka Morawińska, PIW, Warszawa.
 • Thompson Ewa M., 2006, Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze polskich resentymentow, „Europa - Tygodnik Idei”, nr 46.
 • Wartecka Marianna, 2007, Inna Europa Andruchowycza i Stasiuka, „Podteksty”, nr 2.
 • Weiner Erich, 2008, Slum Visits: Tourism or Voyeurism?, „New York Times”, 9 marca.
 • Wierzejska Jagoda, 2010, Przygody pisarza to tylko część wielkiej podroży. Rozmowa z Andrzejem Stasiukiem, „Nowe Książki”, nr 2.
 • ---
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10276-012-0003-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.