PL EN


2012 | 56 | 1 | 101-125
Article title

Dobroczyńcy, biurokraci, kozły ofiarne? o społecznym konstruowaniu wizerunku pracowników socjalnych w polsce

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Imagery related to social services comprises a core element of welfare culture. It constitutes an axionormative basis both for the general institutional order and for everyday practice in the field of social policy. In this context, strategies and codes that are used to define the role of social worker as “a professional helper” seem of particular importance. Since 1989, Poland saw both professionalization of social services and an accompanying debate, which can serve as a good illustration of the processes of change within the modern welfare state. The article aims at a reconstruction of selected elements of the portrayal of Polish social workers in the public debate. The starting point is the analysis of the image of the social worker that emerges from official documents. Furthermore, the article overviews the attempts made by the socialworkers’ community to negotiate their social mandate through introducing a new SocialWorkers Act. Additionally, the article also analyses selected cases coming from media debates which shed interesting light on the image of the social worker..
Publisher
Year
Volume
56
Issue
1
Pages
101-125
Physical description
Dates
published
2012-10-01
online
2012-10-21
Contributors
References
 • Balcerowicz Leszek, 1995, Wolność i rozwoj: ekonomia wolnego rynku, Znak, Kraków.
 • Balcerowicz Leszek, 1997, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Buchowski Michał, 2008, Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napiętnowanego swojego, „Recykling Idei”, nr 10.
 • Butler Ian, Drakeford Mark, 2005, Scandal, Social Policy and Social Welfare, Policy Press, Bristol.
 • Corden John, 1980, Contracts in Social Work Practice, „British Journal of Social Work”, t. 10, s. 143-166.
 • Czyżewski Marek, Dunin Kinga, Piotrowski Andrzej, 2009, Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Dewe Bernard, Otto Hans-Uwe, Schnurr Stefan, 2006, Introduction: New Professionalism in SocialWork - A Social Work and Society Series, „Social Work and Society”, t. 4, nr 1 (http://www.socwork.net/2006/1/series/professionalism/introduction).
 • Dominelli Lena, 2004, Social Work: Theory and Practice for a Changing Profession, Polity, Cambridge.
 • Esping-Andersen Gosta, 1990, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge.
 • Esping-Andersen Gosta i in., 2002, WhyWe Need a NewWelfare State, Oxford University Press, New York.
 • Evans Tony, 2010, Professional Discretion in Welfare Services: Beyond Street-Level Bureaucracy, Ashgate, Farnham.
 • Ferenc Tomasz, 2005, Sztuka fotografowania biedy - komu służą zdjęcia nędzy?, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
 • Ferge Zsuzsa, 2008, Is There a Specific East-Central European Welfare Culture?, w: Wimvan Oorschot, Michael Opielka, Birgit Pfau-Effinger (red.), Culture and Welfare State: Values and Social Policy in Comparative Perspective, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Ferguson Iain, Lavalette Michael, 2005, “Another World is Possible”: Social Work and The Struggle for Social Justice, w: Iain Ferguson, Michael Lavalette, Elizabeth Whitmore (red.), Globalization, Global Justice and Social Work, Routledge, London.
 • Foucault Michel, 2010, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. Michał Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Frysztacki Krzysztof, 2009, Socjologia problemow społecznych, Scholar, Warszawa: Gilejko Leszek, 2008, Dylematy drugiej dekady polskiej transformacji, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.
 • Goffman Erving, 1984, Pierwotne ramy interpretacji, w: Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii wspołczesnej, PIW, Warszawa.
 • Granosik Mariusz, 2006, Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Śląsk, Katowice.
 • Greenwood Ernest, 1957, Attributes of a Profession, „Social Work”, nr 2, s. 44-55.
 • Hochfeld Tessa, 2007, Missed Opportunities: Conservative Discourses in the Draft National Family Policy of South Africa, „International Social Work”, t. 50, s. 79-91.[Crossref]
 • Klebaniuk Jarosław, 2004, Obraz przemian społecznych w polskich mass mediach, w: Piotr Żuk (red.), Demokracja spektaklu?: kondycja polskiego życia publicznego 15 lat po zmianie systemowej, Scholar, Warszawa.
 • Kowalik Tadeusz, 2009, Polska transformacja, Muza, Warszawa.
 • Krzyszkowski Jerzy, 2004/2005, Social Services System in Poland, „IUC Journal of Social Work Theory and Practice”, nr 10 (http://www.bemidjistate.edu/academics/publications/social_work_journal/issue10/articles/6_Poland.htm).
 • Krzyszkowski Jerzy, 2008, Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Wydawnictwo Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
 • Krzyszkowski Jerzy, 2010, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Księżopolski Mirosław, 1999, Modele polityki społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • Leszczyński Adam, 2010, Paradoks wspołczucia. Bieda i wykluczenie w oczach dziennikarzy, w: Piotr Żuk (red.), Podziały klasowe i nierowności społeczne. Refleksje po dwoch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • McDonald Catherine, 2006, Institutional Transformation: The Impact of Performance Measurement on Professional Practice in Social Work, „Social Work and Society”, t. 4, nr 1 (http://www.socwork.net/2006/1/series/professionalism/introduction).
 • Mazurek Małgorzata, 2010, Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989, Trio,Warszawa.
 • Miś Lucjan, 2007, Ramy problemu bezrobocia w telewizyjnych programach informacyjnych TVN i TVP1, w: Jarosław Klebaniuk, Oblicza nierowności społecznych, Eneteia, Wrocław.
 • Oorschot Wim van, Opielka Michael, Pfau-Effinger Birgit (red.), 2008, Culture and Welfare State: Values and Social Policy in Comparative Perspective, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Oorschot Wim van, 2006, Making the Difference in Social Europe: Deservingness Perceptions and Conditionality of Solidarity among Citizens in the European Union: Evidence from the 1999/2000 European Values Study, „Journal of European Social Policy”, t. 16, s. 23-42.[Crossref]
 • Ost David, 2005, The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist Europe, Cornell University Press, Ithaca.
 • Pollack Shoshana, 2010, Labelling Clients “Risky”: SocialWork and the Neo-liberalWelfare State, „British Journal of Social Work”, t. 40 , s. 1263-1278.[Crossref][WoS]
 • Pfau-Effinger Birgit, 2005, Culture and Welfare State Policies: Reflections on a Complex Interrelation, „Journal of Social Policy”, t. 34, s. 1-18.
 • Raciniewska Alicja, 2007, Polska bieda w zwierciadle „Gazety Wyborczej”. W kierunku analizy języka nierowności w polskim dyskursie publicznym, w: Rafał Drozdowski (red.), Końce i początki. Socjologiczne podsumowania, socjologiczne zapowiedzi, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Rek Magdalena, 2007, Nierowności społeczne w debacie prasowej: dyskusja o polskiej biedzie na łamach „Gazety Wyborczej”, w: Jarosław Klebaniuk (red.), Oblicza nierowności społecznych, Eneteia, Wrocław.
 • Reykowski Janusz, 1999, Kolektywizm i indywidualizm jako kategorie opisu zmian społecznych i mentalności, w: Krzysztof Gawlikowski i in., Indywidualizm a kolektywizm, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.
 • Rokicka Ewa,Warzywoda-KruszyńskaWielisława, 2006, Social Justice and Social Inequalities-Analysis of the Public Discourse in Poland, w: Alexander Grasse, Carmen Ludwig, Berthold Dietz, Soziale Gereichtigkeit. Reformpolitik im Scheideweg, VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 • Rybka Izabela, 2006, Diagnoza pomocy społecznej w Polsce w latach 1991-2006, „Ekonomia Społeczna. Teksty” (http://wiadomosci.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Raport_Otwarcia/Ryb ka_diagnoza_pomocy_spolecznej.pdf).
 • Rymsza Marek (red.), 2011, Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa (http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/585938513.pdf).
 • Strier Roni, Binyamin Sharon, 2009, Developing Anti-Oppressive Services for the Poor: A Theoretical and Organisational Rationale, „British Journal of Social Work”, t. 40, s. 1908-1926.[WoS]
 • Strier Roni, Surkis Tami, Biran Dorit, 2008, Neo-liberalism: Bottom-up Counter-narratives, „International Social Work”, t. 51, s. 493-508.[Crossref][WoS]
 • Summers George Mace, 1976, Public Sanction and the Professionalization of Social Work, „Clinical Social Work Journal”, t. 4, s. 48-57.[Crossref]
 • Szarfenberg Ryszard, 2008, Krytyka i afirmacja polityki społecznej,Wydawnictwo IFiS PAN,Warszawa. Warzywoda-KruszyńskaWielisława i in., 2006, Report on Top Level Political and Social Actors Interviews: Poland, „European Studies on Inequalities and Social Cohesion”, nr 1-2.
 • Włoch Aurelia, Domaradzki Piotr, 2005, Kontrakt socjalny, „Praca Socjalna”, nr 3.
 • Woźniak Wojciech, 2007, Ludzie biedni w opinii elity lokalnej Tomaszowa Mazowieckiego. Doświadczenia z badań terenowych, w: Leszek Gołdyka, Irena Machaj (red.), Enklawy życia społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • WoźniakWojciech, 2009, Kultura a polityka społeczna. O skomplikowanych wspołzależnościach i potrzebie ich badania, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 12.
 • Woźniak Wojciech, 2010, Zwalczanie ubostwa, czy zwalczanie ubogich? O wizerunku biednego w polskim dyskursie publicznym, w: Piotr Żuk (red.), Podziały klasowe i nierowności społeczne: refleksje socjologiczne po dwoch dekadach realnego kapitalizmu, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Żukiewicz Arkadiusz, 2002, Praca socjalna Ośrodkow Pomocy Społecznej,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10276-012-0005-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.