PL EN


2012 | 56 | 1 | 219-231
Article title

Bieda i bogactwo w świetle białoruskich i polskich przysłów

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article analyzes different meanings of poverty and wealth as seen in the Belarusian and Polish proverbs. Based on the thematic-rhematic analysis of the proverbs, the author presents many similarities in the everyday thinking of Polish and Belarusian societies. The key similarities are the beliefs in the dichotomic structure of a society (the poor and rich), positive characteristics of a poor man (e.g. honesty, hard work) and negative features of a rich man (e.g. greed, stinginess, laziness). Such similarities result from the fact that Poland and Belarus are neighbouring countries with similar historical and cultural traditions.
Year
Volume
56
Issue
1
Pages
219-231
Physical description
Dates
published
2012-10-01
online
2012-10-21
Contributors
References
 • Bartoszewicz Lidia, 2005, O szczęściu w przysłowiach rosyjskich, w: Anna Duszak, Nina Pawlak (red.), Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Biednasc'…, 1976, Biednasc'. Żabractwa. Bagactwa. Sacyjalna-majomasnaja niarounasc', w: Anatol S. Fiadosik (red.), Prykazki i prymauki u dz'wiuch knigach, t. 1, Nawuka i technika, Mińsk.
 • Bogatyje…, 2003, Bogatyje i biednyje w sowriemiennoj Rossii. Raport analityczny, Instytut Kompleksowych Badań Społecznych Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa.
 • Dmitrenka Mykoła (oprac.), 1999, Narodni prysliw'ia ta prykazky, redakcja czasopisma „Narodoznawstwo”, Kijw.
 • Jankouski Fiodar (wyb.), 2004, Biełaruskija prykazki, prymauki, fraziealagizmy, Biełaruskaja nawuka, Mińsk.
 • Gawryłows'ka Ksienija, 2001, Ambiwalentnist' masowoj prawowoj swidomosti, „Psychologiczni pierspiektywy”, nr 4.
 • Kanash Tatsiana, 2009, Socyołogiczeskij analiz konceptow biednosti i bogatstwa na materiale biełorusskich i polskich posłowic i pogoworok, w: Igor Kotlarow (red.), Socyalnoje znanie i biełorusskoje obszczestwo: materiały mieżd. naucz.-prakticz. konf., Prawo i Ekonomika, Mińsk.
 • Kanash Tatsiana, 2011, Analiz konceptow biednosti i bogatstwa na materiale biełorusskich i polskich posłowic i pogoworok, „Kultura i iskusstwo”, nr 3.
 • Kirijenko Wiktor, 2002, Polsza i Biełarus' na kulturno-cywilizacyonnoj osi „Wostok-Zapad” (na osnowie matieriałow socyołogiczeskogo issledowanija), „Socyołogija”, nr 1.
 • Koralewicz Jadwiga, Ziółkowski Marek, 2003, Mentalność Polakow. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym. 1988-2000, Scholar-Collegium Civitas, Warszawa.
 • Kożewnikow Aleksandr, 2003, Bolszoj sinonimiczeskij słowar' russkogo jazyka. Rieczewyje ekwiwalenty: prakticzeskij sprawocznik, Niewa, Sankt-Petersburg.
 • Księga…, 2004, Księga przysłow polskich (wybor), Jolanta Muras (wyb.), Klub dla Ciebie, Warszawa.
 • Lisowska-Magdziarz Małgorzata, 2007, Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentow, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Marmuszewski Stanisław, 1998, Bogactwo i ubostwo - dwa motywy potocznego myślenia, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.
 • Marmuszewski Stanisław, 2003, Potoczna percepcja biedy i bogactwa a rozwoj kapitalizmu, w: Grażyna Skąpska (red.), Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości, Universitas, Kraków.
 • Mieder Wolfgang, 1986, The Prentice-Hall Encyclopedia of World Proverbs, MJF Books, New York.
 • Nowa księga…, 1969-1978, Nowa księga przysłow i wyrazow przysłowiowych polskich, 4 t., t. 1-3, w oparciu o dzieło Samuela Adalberga opracował Zespół Redakcyjny pod kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego, t. 4 opracował Stanisław Świrko przy współudziale Dobrosławy Świerczyńskiej i Sabiny Świrko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Rakawa Lubou, 2001, Tradycyi wychawannia. Połauzrostawyja stupieni dziacinstwa, w: Biełarusy, t. 5: Siam'ja, Wasil Bandarczyk i in. (red.), Bełaruskaja nawuka, Mińsk.
 • Sorokin Pitirim, 2009, Ruchliwość społeczna, tłum. Jerzyna Słomczyńska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Szwiedau Siarhej, 2004, Słounik sinonimau biełaruskaj mowy, Suczasnaje słowa, Mińsk.
 • Uchwanowa-Szmygowa Irina, 2003, Diskursnyje mietodiki w socyołogiczeskom issledowanii, Uczebno-metodiczeskij kompleks BGU, Mińsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10276-012-0011-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.