PL EN


2012 | 56 | 2 | 71-103
Article title

Wspólna przestrzeń. Tragedia Hamleta Petera Brooka

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Peter Brook is one of the few contemporary theatre artists who are deeply conscious of the connection between aesthetics and ethics. He treats the art of theatre as a medium capable of sharpening perceptions and awakening the spiritual sensitivity of the spectator, as well as promulgating the human sensation of reciprocal belonging. Brook’s production of The Tragedy of Hamlet, which testifies to the conformity of the English director’s practice with his theory, is interpreted in light of Brook’s conception of theatre and culture - a conception arising from his conviction about the existence of a common, universal space of anthropological experience.
Publisher
Year
Volume
56
Issue
2
Pages
71-103
Physical description
Dates
published
2012-06-01
online
2012-11-23
Contributors
References
 • Augustyn św., 1987, Wyznania, tłum. Zygmunt Kubiak, Pax, Warszawa.
 • Baluch Wojciech, 2005, Scena teatru - scena mentalna. Proces interpretacji w ujęciu kognitywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow.
 • Banu Georges, 2005, Zagęszczać życie. Być sprawiedliwym.Whołdzie Peterowi Brookowi, tłum. Mirosław Loba, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1.
 • Barba Eugenio, 2005a, ISTA. Międzynarodowa Szkoła Antropologii Teatru; Wprowadzenie. Antropologiateatru, tłum. Grzegorz Godlewski, w: Eugenio Barba, Nicola Savarese, Sekretna sztuka aktora.Słownik antropologii teatru, Ośrodek Badań Tworczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
 • Barba Eugenio, 2005b, Rzeźbiony czas, tłum. Iwona Kurz, w: Eugenio Barba, Nicola Savarese, Sekretnasztuka aktora. Słownik antropologii teatru,Ośrodek Badań Tworczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
 • Bloom Harold, 2007, Dramatists and Dramas, Checkmark Books, New York.
 • Brook Peter, 1962, Diagnoza i credo Petera Brooka, „Dialog”, nr 5.
 • Brook Peter, 1974, Gigantyczne układanki, „Forum”, 25 kwietnia.
 • Brook Peter, 1977, Pusta przestrzeń, tłum.Witold Kalinowski,Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 • Brook Peter, 1979, O przestrzeni teatralnej, tłum. Małgorzata Szpakowska, Piotr Szymanowski, „Dialog”, nr 5.
 • Brook Peter, 1988, W teatrze wszystko można zacząć od nowa… Rozmowa z Peterem Brookiem, „Teatr”, nr 8.
 • Brook Peter, 1991, Teatr nie daje odpowiedzi, „Gazeta Wyborcza”, 16 grudnia.
 • Brook Peter, 1992, Any Event from Combustion: Actors, Audiences, and Theatrical Energy, „New Theatre Quarterly”, t. 8, May.
 • Brook Peter, 1993/1994, Nie interesuje mnie przeszłość, rozmowa przeprowadzona przez Roberta Rożyckiego, „Notatnik Teatralny”, nr 7, zima.
 • Brook Peter, 2002a, Sekretny wymiar, tłum. Grzegorz Ziołkowski, w: Peter Brook, Jean-Claude Carriere, Jerzy Grotowski, Georgij Iwanowicz Gurdżijew, Ośrodek Badań Tworczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
 • Brook Peter, 2002b, Szekspir wspołczesny według Brooka, „Teatr”, nr 9.
 • Brook Peter, 2004a, Nieporozumienia, w: Peter Brook, Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwańteatralnych 1946-1987, tłum. Ewa Guderian-Czaplińska, Grzegorz Ziołkowski, Ośrodek Badań Tworczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
 • Brook Peter, 2004b, Świat pogłębiony, w: Peter Brook, Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwańteatralnych 1946-1987, tłum. Ewa Guderian-Czaplińska, Grzegorz Ziołkowski, Ośrodek Badań Tworczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
 • Brook Peter, 2004c, Bouffes du Nord, w: Peter Brook, Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwańteatralnych 1946-1987, tłum. Ewa Guderian-Czaplińska, Grzegorz Ziołkowski, Ośrodek Badań Tworczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
 • Brook Peter, 2004d, Promieniowanie esencji, w: Peter Brook, Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwańteatralnych 1946-1987, tłum. Ewa Guderian-Czaplińska, Grzegorz Ziołkowski, Ośrodek Badań Tworczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
 • Brook Peter, 2004e, Kultura powiązań, w: Peter Brook, Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwańteatralnych 1946-1987, tłum. Ewa Guderian-Czaplińska, Grzegorz Ziołkowski, Ośrodek Badań Tworczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
 • Brook Peter, 2005a, Pokarm. Obietnica sensu. Zatrzymany zegar.Wystąpienie z okazji przyznania doktoratuhonoris causa przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6 marca 2005, tłum. Ewa Guderian- -Czaplińska, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1.
 • Brook Peter, 2005b, Tierno Bokar, tłum. Grzegorz Ziołkowski, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1.
 • Brook Peter, 2005c, Dlaczego Pan podrożuje?… Zapis spotkania z Peterem Brookiem w Teatrze Polskimwe Wrocławiu, 9 marca 2005, przed probą spektaklu „Tierno Bokar” prezentowanego na zaproszenieOśrodka im. Jerzego Grotowskiego, spisała i tłumaczyła Justyna Rodzińska, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1.
 • Brook Peter, 2006, Wywołując (i zapominając) Szekspira, tłum. Grzegorz Ziołkowski, Ośrodek Badań Tworczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
 • Brook Peter, 2007a, Artaud i wielka łamigłowka, tłum. Grzegorz Ziołkowski, w: Peter Brook, Teatrjest tylko formą. O Jerzym Grotowskim, Georges Banu, Grzegorz Ziołkowski (wyb.), Grzegorz Ziołkowski (oprac.), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław.
 • Brook Peter, 2007b, Jakość i rzemiosło, tłum. Adela Karsznia,w: Peter Brook, Teatr jest tylko formą. O JerzymGrotowskim, Georges Banu, Grzegorz Ziołkowski (wyb.), Grzegorz Ziołkowski (oprac.), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław.
 • Brook Peter, 2007c, Rozmowa Petera Brooka i Jerzego Grotowskiego prowadzona przez Georgesa Banu, w: Peter Brook, Teatr jest tylko formą. O Jerzym Grotowskim, Georges Banu, Grzegorz Ziołkowski (wyb.), Grzegorz Ziołkowski (oprac.), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław.
 • Estienne Marie-Helene, 2005, O Tierno Bokarze, tłum. Grzegorz Ziołkowski, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1.
 • Fischer-Lichte Erika, 2008, Estetyka performatywności, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka, Krakow.
 • Gadamer Hans Georg, 1993, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. Bogdan Baran, Inter esse, Krakow.
 • Girard René, 1996, Szekspir. Teatr zazdrości, tłum. Barbara Mikołajewska, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Gołaszewska Maria, 1997, Estetyka pięciu zmysłow, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Krakow. Goście…, 1992,
 • Goście Starego Teatru. Spotkanie trzecie - Peter Brook, Maryla Zielińska (oprac.), „Teatr”, nr 10.
 • Heraklit, 1989, Fragmenty (O naturze), tłum. Marian Wesoły, „Studia Filozoficzne”, nr 7-8.
 • Izutsu Toshihiko, 2008, Metafizyczne tło teorii nō. Analiza „Dziewięciu etapow” Zeamiego, tłum. Marzenna Jakubczak, w: Estetyka japońska. Antologia, Krystyna Wilkoszewska (red.), Universitas, Krakow.
 • Kierkegaard Soren, 2000, Pojęcie lęku, tłum. Antoni Szwed, Antyk, Kęty.
 • Kolankiewicz Leszek, 1988, Brook (6): W poszukiwaniu teatru uniwersalnego, „Dialog”, nr 7.
 • Kowalewicz Kazimierz, 1993, Teatr i odbiorca. Przygotowanie do teorii odbioru przedstawienia teatralnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 • Limon Jerzy, 2002, Kto tam? „Hamlet” Petera Brooka, „Więź”, nr 11.
 • Mahabharata…, 1985, „Mahabharata” Petera Brooka, „Dialog” 1985, nr 10.
 • Maurin Krzysztof, 1983, Logos-symbol-reprezentacja (Proba filozoficznej teorii reprezentacji), „Studia Filozoficzne”, nr 5-6.
 • Nowe szaty…, 2002, Nowe szaty Hamleta, „Teatr”, nr 9.
 • Pavis Patrice, 1996, Introduction do: Peter Brook, The Culture of Links, w: The Intercultural PerformanceReader, Patrice Pavis (red.), Routledge, London-New York.
 • Pavis Patrice, 1997, Ku teatrowi międzykulturowemu? Część I, tłum. Ewa Kubikowska, „Didaskalia”, nr 22.
 • Pavis Patrice, 1998, Słownik terminow teatralnych, tłum. i oprac. Sławomir Świontek, Ossolineum, Wrocław.
 • Pavis Patrice, 2011, Wspołczesna inscenizacja. Źrodła, tendencje, perspektywy, tłum. Piotr Olkusz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pleśniarowicz Krzysztof, 1996, Przestrzenie deziluzji.Wspołczesne modele dzieła teatralnego,Universitas, Krakow.
 • Prussak Maria, 2002, Tragiczna historia Hamleta, ktory nie był księciem Danii, „Didaskalia”, nr 51/52.
 • Ratajczakowa Dobrochna, 2005, „Pomiędzy”. Tworczość Petera Brooka. Promotoris Laudatio, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1.
 • Ricoeur Paul, 2008, Intryga i historyczna opowieść, tłum. Małgorzata Frankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow.
 • Rodowicz Jadwiga M., 2000, Aktor doskonały. Traktaty Zeaniego o sztuce nō, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Schechner Richard, 1988, Performance Theory, Routledge, London-NewYork.
 • Schechner Richard, 2001, Rasaesthetics, „The Drama Review”, nr 3.
 • Schechner Richard, 2006, Performatyka. Wstęp, tłum. Tomasz Kubikowski, Ośrodek Badań Tworczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
 • Sieradzki Jacek, 2002, Sprawdzian wiary, „Dialog”, nr 10.
 • Sonda, 2002, „Didaskalia”, nr 51/52, oprac. Karolina Maciejaszek.
 • Sugiera Małgorzata, 2009, Inny Szekspir, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Krakow.
 • Świontek Sławomir, 2003, O konwencji teatralnej, w: Problemy teorii dramatu i teatru, t. 2: Teatr, Janusz Degler (wyb. i oprac.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Szekspir William, 1990, Hamlet, książę Danii, tłum. Stanisław Barańczak, „W drodze”, Poznań.
 • Taniec…, 2002, Taniec jasnej świadomości. O „Tragedii Hamleta” w reżyserii Petera Brooka rozmawiająIwona Libucha, Piotr Cieplak, Jacek Dobrowolski, Leszek Kolankiewicz i Jacek Kopciński, „Teatr”, nr 9.
 • Taviani Ferdinand, 2005, Spojrzenie aktora i spojrzenie widza, tłum. Grzegorz Godlewski, w: Eugenio Barba, Nicola Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, tłum. rożni, Ośrodek Badań Tworczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.
 • Tuner Victor, 2004, Liminalność i communitas, tłum. Ewa Dżurak, w: Badanie kultury. Elementy teoriiantropologicznej. Kontynuacje, Marian Kempny, Ewa Nowicka (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tuner Victor, 2005, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, tłum.Wojciech Usakiewicz, Krakow.
 • Zeami Motokiyo, 2000, Zwierciadło kwiatu, tłum. Jadwiga M. Rodowicz, w: Jadwiga M. Rodowicz, Aktor doskonały. Traktaty Zeamiego o sztuce nō, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Ziębiński Andrzej, 1974, Teatr japoński, „Pamiętnik Teatralny”, z. 1.
 • Ziołkowski Grzegorz, 2000, Teatr Bezpośredni Petera Brooka, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Ziołkowski Grzegorz, 2002, Tragedia „Hamleta”, „Didaskalia”, nr 51/52.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10276-012-0017-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.